maisons de repos

Het Brussels Gewest kent een gewestelijke aanmoedigingspremie toe aan het personeel van de hulp- en zorgsector

persbericht

26 november 2020

De Brusselse Regering keurde vandaag de toekenning van een gewestelijke premie goed als steun voor het personeel van de hulp- en zorgsector van wie momenteel enorm veel gevraagd wordt en dat hierdoor zwaar onder druk staat bij de bestrijding van het coronavirus.  

Na een veeleisende eerste golf in de gezondheidscrisis wordt het zorgstelsel de voorbije weken opnieuw zwaar getroffen door de verspreiding van Covid-19. Net als het personeel van de ziekenhuizen hebben ook de werknemers van de gewestelijke associatieve sectoren zich onvermoeibaar ingezet voor de gezondheid van de burgers en om de bevolking te helpen bij het bestrijden van deze crisis. Na de beslissing van de Federale Regering om een premie toe te kennen aan het ziekenhuispersoneel mag niet worden voorbijgegaan aan de inspanningen van het personeel van de Brusselse hulp- en zorgsector. Het is belangrijk dat zij erkenning krijgen voor hun inzet en voor het vak dat zij uitoefenen.

Daarom heeft de Brusselse Regering beslist hen te steunen met een aanmoedigingspremie die overeenstemt met het bedrag dat in de federale ziekenhuissector wordt toegekend. Deze premie van 985€ bruto geldt voor alle werknemers van de sector, ook dus voor studenten en interimpersoneel, die op de payroll staan van een organisatie die deel uitmaakt van de Brusselse  (openbare, privé- of associatieve) hulp- en zorgsector.

Na een uitputtende eerste en tweede golf is het essentieel dat we de werknemers van de hulp- en zorgsector steunen en onze waardering tonen voor deze beroepen die beantwoorden aan de basisbehoeften van onze medeburgers. Deze premie komt bovenop andere begeleidings- en opwaarderingsmaatregelen waartoe de Regering enkele weken geleden reeds beslist heeft. Omdat wij bewust zijn van het maatschappelijk en economisch belang van deze eerstelijnssectoren die in deze crisis de schok opvangen voor de hele bevolking hebben wij een totaal bedrag van 23.000.000 € vrijgemaakt,” stelt Minister-President Rudi Vervoort.  Hij voegt eraan toe “dat het overleg met de sociale partners wordt voortgezet om constructieve oplossingen te vinden die deze sectoren naar behoren kunnen opwaarderen, nieuwe werknemers aantrekken en de werkomstandigheden van al deze vakmensen verbeteren.”

“Het Brusselse hulp- en zorgpersoneel heeft sinds het begin van de gezondheidscrisis hard gewerkt om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan en de bevolking te ondersteunen. Het is dankzij hun vastberadenheid en zelfopoffering dat het mogelijk was om de gevolgen van het virus onder de Brusselse bevolking te beperken. Deze premie, die een aanvulling vormt op de andere onlangs genomen steunmaatregelen, draagt bij tot de versterking van de status van een essentiële sector waarvan de arbeidsomstandigheden de afgelopen maanden bijzonder ingewikkeld zijn geweest”, verklaren Barbara Trachte, minister-president van de COCOF.