bruxelles en vacances

De Gewestelijke Veiligheidsraad past zijn maatregelen aan naar aanleiding van de beslissingen van het Overlegcomité

persbericht

1 december 2020

De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort, heeft vandaag (dinsdag 1 december) de Gewestelijke Veiligheidsraad* bijeengeroepen. Op de agenda stonden onder meer de briefing van de lokale autoriteiten over de maatregelen die afgelopen vrijdag door het Overlegcomité werden genomen. Bedoeling is om de vertaling van die maatregelen en hun praktische uitwerking te verzekeren met het oog op een zo consistent mogelijke uitvoering in het Brussels gewest. Ook een aanpassing van de avondklok werd besproken.

Het Overlegcomité heeft afgelopen vrijdag 27 november bijkomende maatregelen genomen om de strijd aan te binden tegen de verspreiding van het coronavirus in België. En vandaag is de Gewestelijke Veiligheidsraad samengekomen om deze beslissingen en de praktische modaliteiten ervan op het Brusselse grondgebied te verzekeren.

Ter herinnering: de andere maatregelen die enkel op het grondgebied van Brussel gelden, blijven van toepassing tot13 december:

  • De avondklok van 22:00 tot 06:00;
  • het verplicht dragen van een mondmasker;
  • de sluiting van de winkels om 20.00 uur;
  • een verbod op alcoholgebruik in openbare ruimtes.

Het is nog te vroeg om uitspraken te doen over een eventuele aanpassing of opheffing van die maatregelen. De Gewestelijke Veiligheidsraad zal dus nog verder afspreken en te gepasten tijde opnieuw samenkomen om dat punt te behandelen. De Minister-President zal, vanuit zijn hoedanigheid en zijn bevoegdheden, op basis van het gepleegde overleg en van de epidemiologische toestand een beslissing nemen.

 

 

*Deze raad die voorgezeten wordt door de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengesteld uit de Procureur des Konings van Brussel, de Bestuurlijk Directeur-coördinator, de

Gerechtelijke Directeur en de Korpschefs van de zes lokale politiezones die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn. De samenstelling ervan wordt uitgebreid tot de burgemeesters van alle 19 gemeenten en de Hoge Ambtenaar.