bruxelles en vacancesB

”Brussel in vakantie”: een gewestelijke coördinatie van de initiatieven voor het tijdelijk herinrichten van de openbare ruimte tijdens de zomer

persbericht

4 juni 2020

De Brusselse regering heeft vandaag de intra-gewestelijke werkgroep “Brussel in vakantie” opgericht om de verschillende initiatieven voor het aanpassen en herinrichten van de openbare ruimte tijdens de versoepeling van de lockdown te coördineren en te ondersteunen.

De huidige gezondheidscrisis maakt ons duidelijk dat het noodzakelijk is om de openbare ruimte beter te verdelen en een aanzienlijk deel ervan voor te behouden voor de actieve weggebruikers, zodat de veiligheid en voldoende fysieke afstand gegarandeerd kunnen worden. Met de zomervakantie in het verschiet heeft de Brusselse regering beslist om ondersteuning te bieden voor initiatieven waardoor verspreid over alle wijken kleinschalige ontspanningsactiviteiten kunnen plaatsvinden en de openbare ruimte die daarvoor geschikt is, tijdelijk gebruikt kan worden om alle Brusselaars een ruimer aanbod van ontspanning, cultuur, evenementen, handel, horeca en sport te geven.

Het gewest zal die initiatieven steunen door:

  • een inventaris op te maken met de ruimtes in het Brussels gewest die gebruikt zouden kunnen worden voor het inrichten van tijdelijke activiteiten en daarover informatie te verspreiden. Perspective.brussels zal die inventaris bezorgen aan visit.brussels, dat hem zal doorgeven aan elke entiteit of iedere operator die op zoek is naar een beschikbare locatie in de openbare ruimte;
  • de communicatie over de culturele en toeristische evenementen en activiteiten die tijdens de zomer in het gewest worden georganiseerd, te laten coördineren door visit.brussels.

Om die tijdelijke transformatie van de openbare ruimte in goede banen te leiden, wordt de intra-gewestelijke werkgroep “Brussel in vakantie” opgericht, zodat de uitvoering coherent en doeltreffend kan verlopen. Het kabinet van de Minister-President krijgt de leiding over de werkgroep. Alle bevoegde kabinetten en besturen zullen er deel van uitmaken, samen met de betrokken gemeenten.

De Brusselse openbare ruimte biedt tal van mogelijkheden en heel wat plaats. De huidige situatie noopt er ons meer dan ooit toe om die te benutten. De intra-gewestelijke werkgroep moet het mogelijk maken om alle ontspanningsinitiatieven op het gewestelijke grondgebied beter te coördineren, zodat de Brusselaars en onze bezoekers kunnen genieten van een open, dynamische en gastvrije stad in een zomerse vakantiesfeer,” aldus Minister-President Rudi Vervoort.

Dit jaar zullen veel Belgen en Brusselaars, meer nog dan anders, niet op vakantie kunnen gaan. Daarom moeten we van Brussel een stad maken waar men zich op vakantie kan wanen. Met andere woorden een stad waar men kan rondkuieren, waar men op een bank een ijsje kan eten, waar men een glas kan drinken op een terras, waar men zijn kinderen kan leren fietsen in een rustige straat…. Daarom zullen we, in samenwerking met onze collega’s in de regering en met de gemeenten, een deel van onze openbare ruimte teruggeven aan de Brusselaars in de vorm van terrassen, extra groen, ontmoetingszones en speelstraten. Zo kunnen de Brusselaars en de bezoekers van Brussel deze zomer al proeven van de autoluwe wijken die wij in de komende jaren met Good Move verder gaan inplanten over heel Brussel,” voegt Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt daaraan toe.

Minister van Leefmilieu Alain Maron laat volgende reactie optekenen: “Tijdens de crisis hebben de teams van Leefmilieu Brussel er alles aan gedaan om de groene ruimten open te houden in een context van verhoogde veiligheid. Door de Brusselaars de kans te bieden wat frisse lucht te scheppen, konden de negatieve gevolgen van de lockdown zo goed mogelijk opgevangen worden. Deze zomer gaan we onze inspanningen nog verder opvoeren om alle Brusselaars voldoende en kwaliteitsvolle buitenruimten aan te bieden”.

De coronacrisis deed veel Brusselaars stilstaan bij het belang van publieke ruimte”, zegt Staatssecretaris voor stedenbouw Pascal Smet. “We beseffen nu collectief dat de publieke ruimte in de stad niet louter een functioneel doel heeft, bijvoorbeeld om ons te verplaatsen. De stad is er evengoed om te ontspannen, om elkaar te ontmoeten, om te spelen en te sporten. Daarom grijpen we dit moment aan om de uitrol van ons beleid op vlak van stedenbouw in een stroomversnelling te brengen. We gebruiken deze gelegenheid ook om de stad klaar te maken voor andere uitdagingen die op ons afkomen, zoals bijvoorbeeld de klimaatuitdagingen. Daarom zetten we in op ontharding, zodat het water beter in de bodem kan dringen, en gaan we nog meer bomen en struiken aanplanten.“

Om de geleidelijke heropstart van de activiteiten van de horecazaken en winkels zo vlot mogelijk te laten verlopen, is het essentieel dat zij kunnen beschikken over buitenruimtes. Grotere terrassen en wachtzones voor de handelszaken kunnen daarbij helpen. De herbestemming van de openbare ruimte, waar mogelijk, is ook een manier om het leven van de mensen in Brussel deze zomer aangenamer te maken”, laat Staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte nog weten.