Geselecteerde projecten voor een schoolcontract 2020-2024 en 2021-2025

persbericht

5 december 2019

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op voorstel van de Minister-President de volgende vier scholen geselecteerd voor een schoolcontract van 2020 tot 2024:

  • Ecole n°1 in Schaarbeek,
  • Basisschool Champagnat in Schaarbeek,
  • Ecole Ulenspiegel in Sint-Gillis,
  • Institut communal Marius Renard in Anderlecht
  •  

Zij heeft ook twee schoolcontracten toegewezen aan deze vijf Brusselse scholen voor de periode 2021-2025:

  • Athénée Royal Toots Thielemans in Molenbeek,
  • Sint-Ursula, Sint-Pieters-College, Collège de la Fraternité en Sainte Ursule in Brussel (Laken)

Er zijn negen scholen geselecteerd voor zes schoolcontracten: drie Nederlandstalige en zes Franstalige. Al deze scholen hebben leerlingen die afkomstig zijn uit een kansarme omgeving en zijn verspreid over vijf Brusselse gemeenten binnen de Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH). 

Deze beslissing, die kadert in de toepassing van de ordonnantie van 25 maart 2019 in verband met het Schoolcontract, werd genomen op basis van een oproep tot het indienen van kandidaturen die in april 2019 gestuurd werd naar de inrichtende machten van de lagere en middelbare scholen in de Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH).

“Het schoolcontract is een nieuw gewestelijk beleidsinstrument voor stadsvernieuwing, dat enerzijds bedoeld is om scholen in kwetsbare wijken die onder demografische druk staan en te kampen hebben met een gebrekkig imago aantrekkelijker te maken en anderzijds de scholen beter te integreren in hun omgeving door de buurt waarin zij zich bevinden, aangenamer en meer sociaal verbonden te maken door middel van sociaaleconomische initiatieven en projecten om de openbare ruimte te herwaarderen.” aldus, minister-president Rudi Vervoort.

Via de schoolcontracten wil de Brusselse Regering alle middelen van het Gewest inzetten om de Gemeenschappen te ondersteunen in hun onderwijsbeleid, en dat met respect voor eenieders bevoegdheden. Het jaarbudget voor de beleidsvoering rond de schoolcontracten bedraagt 5.000.000 euro; dat brengt het zopas uitgetrokken bedrag voor de schoolcontracten dus op 10.000.000 euro.

De volgende tweejaarlijkse oproep tot het indienen van kandidaturen zal uitgeschreven worden in 2021.

De schooldienst van perspective.brussels staat in voor de uitvoering van de schoolcontracten.

Meer info ?
Zeynep BALCI Woordvoerder (NL)
Lidia GERVASI Woordvoerder (FR)