contrats axe ilot

Groen licht voor de eerste twee As- en Huizenblokcontracten in Sint-Jans-Molenbeek en in Stad Brussel

Persbericht

8 september 2022

Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort bevoegd voor stadsvernieuwing, zet de Brusselse Regering het licht op groen voor de eerste twee As- en Huizenblokcontracten (AHC) in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en de Stad Brussel. In totaal wordt een bedrag van 10 miljoen euro uitgetrokken voor de centrumwijken minder dicht en groener te maken. 

De minister-president had eerder al laten verstaan dat hij in alle onderdelen van de ruimtelijke ordening centrale aandacht wil laten uitgaan naar het leefmilieu. “Om daar snel werk van te kunnen maken, heb ik voor deze eerste reeks as- en huizenblokcontracten een duidelijk streefdoel vooropgesteld, namelijk: de binnenterreinen van de huizenblokken aanpakken door ze minder dicht en meer doorlaatbaar te maken,” stelde Rudi Vervoort donderdag. 

In die context bepaalde de oproep tot kandidaturen dat de voorgestelde sites gelegen moesten zijn in zones waar zich vandaag te weinig groene ruimten bevinden die toegankelijk zijn voor het publiek. In deze probleemzones zijn plaatsen vastgesteld waar de ontwikkeling van groene ruimten en van een vergroeningsdynamiek prioritair zijn om de gevolgen van de klimaatopwarming en het warmte-eilandeffect tegen te gaan en de levenskwaliteit van de Brusselaars te verbeteren. 

De Stad Brussel gaat aan de slag met een project in het huizenblok “Krakeel”

Dit deel van de Marollenwijk ligt in een zone met een tekort aan groene ruimten. Hier zijn vele sociale en stedenbouwkundige problemen geconcentreerd, wat dit territorium sterke groeimogelijkheden biedt voor een as- en huizenblokcontract: sterk gemineraliseerde ruimten, een gebrek aan groen en biodiversiteit, de afwezigheid van een globaal landschapsproject, een mank lopende benutting van de openbare ruimte… 

De doelstellingen zijn:

  • een heraanleg van de openbare ruimte met veel nieuw groen binnenin de huizenblokken;
  • de ontdichting binnenin de huizenblokken met meer ruimte in volle grond om de biodiversiteit te vergroten, het regenwater ter plaatse te laten insijpelen en daarmee het warmte-eiland af te bouwen;
  • doorsteektrajecten voor voetgangers en fietsers aanleggen doorheen het huizenblok om dit te ontsluiten; 
  • sensibiliserings- en participatieacties ondersteunen die streven naar een betere doordringbaarheid en een vergroening van de bodem, een betere leefbaarheid en meer welgevoelen.

De gemeente Sint-Jans-Molenbeek gaat zich toeleggen op de ontdichting van het huizenblok en de as “Kortrijk Oostende”

Dit huizenblok vlakbij het Weststation is vandaag nagenoeg volledig volgebouwd en de zeldzame binnenkoeren zijn voor het overgrote deel sterk gemineraliseerd, wat het tot één van de dichtste blokken maakt van de hoofdstad en van de sector “Zwarte Vijvers”, die al een bezettingsgraad heeft van 83,47%.

De doelstellingen zijn:

  • de aanleg van toegangen tot buitenruimten dankzij de reconversie van platte daken tot groendaken en de aanleg van tuinen binnenin de huizenblokken;
  • de ontdichting en de vergroening van heel de binnenzijde van het huizenblok;
  • de aanleg van ontmoetingsruimten die voor iedereen toegankelijk zijn;
  • de versterking van het groene netwerk met de aanleg van een groene corridor tussen het Zwarte Vijversplein en het park van de Bronsfabriek.

Voor deze instrumenten op hypra-lokale schaal (AHC) wordt een budget van 5 miljoen euro per contract uitgetrokken, in totaal dus 10 miljoen euro. 

De visies en programma’s die hieruit voortvloeien, worden verwacht tegen eind 2023

«Sinds 2014 hebben de wijkcontracten gezorgd voor de aanleg en planning van ruim 13ha groene ruimten toegankelijk voor het publiek. Dat is geen kleinigheid! Ik ben er zeker van dat de as- en huizenblokcontracten dit bilan nog verder zullen verbeteren en zo tegemoetkomen aan de behoeften en wensen van de Brusselaars! “ besluit Rudi Vervoort.