De Brusselse Hoofdstedelijke Regering maakt van de strijd tegen schoolverzuim een prioriteit.

persbericht

10 december 2019

Heel wat jongeren en gezinnen krijgen te maken met schoolverzuim. Bijna 15% van de Brusselse jongeren verlaat de school zonder diploma van het middelbaar onderwijs. Daarenboven heeft 28% van de Brusselse leerlingen minstens twee jaar achterstand op school. Om daar iets aan te doen, maakt het Brussels Gewest al sinds lang grote middelen vrij om scholen, gemeenten en verenigingen te helpen om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen, maar ook om in te grijpen wanneer een leerling afhaakt of om jongeren terug aansluiting te laten vinden bij hun school.

De Brusselse Regering heeft op voorstel van de Minister-President aan de 19 Brusselse gemeenten in totaal 5.400.826,56 euro aan subsidies toegekend voor de initiatieven die zij in 2020 zullen ondernemen om schoolverzuim te bestrijden in het kader van de lokale preventie- en buurtplannen (LPBP).

Deze middelen komen bovenop de 2.450.000 euro die het Gewest jaarlijks toekent aan het Programma voor de Preventie van het Schoolverzuim (PSV) en aan het Programma voor de ondersteuning van activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren te begeleiden bij hun scholing en hen burgerzin bij te brengen (PBSB).

In 2020 trekt het Brussels Gewest dus meer dan 7.850.000 euro uit voor initiatieven ter preventie van schoolverzuim op de scholen en bij verenigingen (workshops huiswerkhulp, schoolondersteuning, toneel, muziek, geweldpreventie, …). In totaal gaat het om zo’n 580 projecten en worden dagelijks 100 mensen ingezet op het terrein voor preventie.

De schooldienst zal voor de komende jaren, in overleg met de gemeentelijke preventiediensten en de Brusselse instanties die het schoolverzuim bestrijden, nieuwe prioriteiten bepalen op het vlak van schoolinschakeling, met als doel de rol van de belangrijkste lokale partners in de strijd tegen schoolverzuim te verduidelijken en te versterken.

Voor alle bijkomende informatie: http://schoolinschakeling.brussels/

Deze website van het Gewest moet uitgroeien tot een echt expertisecentrum op het gebied van schoolinschakeling. Bezoekers vinden er definities, indicatoren in verband met schoolverzuim, maar ook een database met wetgevingen, studies en een gids van de actoren die zich bezighouden met schoolverzuim en projecten die steun krijgen van het Gewest, aangegeven op een kaart.

Meer info ?
Zeynep BALCI Woordvoerder (NL)
Lidia GERVASI Woordvoerder (FR)