screen bilan 2022 cp

Efficiënte ondersteuning van de dynamische audiovisuele sector in Brussel

persbericht

13 december 2022

In de Brusselse filmindustrie en audiovisuele sector heerst een onmiskenbare dynamiek. Er is een hele waardeketen uitgerold, gaande van het schrijven van scenario’s tot de verspreiding van het eindproduct, met daar tussenin ook productie en post-productie. Tal van bedrijven en de mensen die er werken, dragen hun steentje bij om allerlei projecten tot leven te wekken: langspeelfilms, documentaires, reeksen en webseries, animatiefilms, virtual reality, podcasts, enzovoort. Sinds 2016 investeert de Brusselse regering op initiatief van minister-president Rudi Vervoort elk jaar 3 miljoen euro in de inhoud van projecten. Op die manier wil ze deze creatieve culturele sector, die het imago van Brussel helpt uit te dragen, ondersteunen. 

In het licht van de balans die screen.brussels van haar activiteiten heeft opgemaakt, wil ik benadrukken dat we uitermate tevreden zijn met de doeltreffende manier waarop dit systeem de Brusselse talenten ten goede komt. Dit jaar werd meer dan 3 miljoen euro geïnvesteerd in 32 projecten. Die steun zou moeten resulteren in ruim 34 miljoen euro aan rechtstreekse uitgaven in de audiovisuele nijverheid. Sinds 2016 zijn er in deze sector minstens 160 bedrijven opgericht in of verhuisd naar het Brussels Gewest. 60% van de projecten kwam tot stand met een Brusselse regisseur en in maar liefst 74% van de gevallen was de productie in handen van één van de productiehuizen die in Brussel zijn gevestigd! ”, aldus minister-president Rudi Vervoort.

Ook dit jaar heeft het ondersteuningsmechanisme zijn vruchten afgeworpen. Er werd geïnvesteerd in 32 projecten: 14 langspeelfilms, 7 animatieprojecten, 5 documentaires, 2 televisiereeksen, 3 webseries en 1 collectie van kortfilms.

Enkele markante feiten: 

Ondersteuning van nationale producties (NL/FR), in samenwerking met de andere gewesten

72% van de ondersteunde projecten zijn overwegend Belgische producties. 12% van die projecten kreeg ook financiële steun van één van de andere twee gewestelijke fondsen in ons land (Wallimage of Screen Flanders). In 88% van de gevallen was screen.brussels dus het enige fonds dat zijn duit in het zakje deed.  

Europese coproducties blijven in zwang

Voor Belgische film- en audiovisuele projecten wordt vaak een coproductie met een Europees buurland opgezet.  Het zal u niet verbazen dat Frankrijk de partner is waarmee in Brussel veruit het meest wordt samengewerkt. Daarna komen Luxemburg, Nederland, Duitsland, Zwitserland en zelfs Canada.

Hulp naar aanleiding van de situatie in Oekraïne

Screen.brussels leverde een bijdrage van 20.000 euro aan het Europese initiatief Ukrainian Films Now, waardoor de post-productie van de langspeelfilm When We Were 15 kon worden afgewerkt … in Brussel! Dankzij CineRegio (d.i. het Europese netwerk van regionale filmfondsen waar ook screen.brussels deel van uitmaakt) werden voor meerdere Oekraïense projecten die stillagen, partners gevonden, zodat ze de laatste rechte lijn konden ingaan. 

Brussel komt steeds meer in beeld

Voorts mogen we ook heel blij zijn met de gunstige impact van de inspanningen van screen.brussels op het imago van Brussel. Steeds meer scenaristen en regisseurs komen naar Brussel om hun verhaal er zich te laten afspelen. Het is een locatie die als wereldstad en multicultureel stadsgewest een grote bron van inspiratie vormt. Er vonden opnames plaats voor enkele succesvolle projecten, zoals Pandore, Entre la vie et la mort, Fils de, Hoodie, Grond, Roomies, Ritueel, enzovoort. In 2022 werd Brussel door 21 van de 32 ondersteunde projecten in beeld gebracht.    

De Brussels Animation Valley groeit volop

De animatiestudio’s, die zich voornamelijk rond het kanaal bevinden, krijgen met hun talenten en ervaring elk jaar steeds meer aanzien in Europa dankzij de belangrijke en kwalitatief hoogstaande projecten die ze afleveren. In 2022 ging 28% van het investeringsbudget naar animatieprojecten.

U kunt alle statistieken over de investeringen van screen.brussels in 2022 en de vergelijkingen met de vorige jaren raadplegen via de website https://screen.brussels/fr/fund/actualite/jaarverslag-2022.