places pour les MENA

De Brusselse regering voorziet 100 nieuwe plaatsen voor niet-begeleide minderjarigen

persbericht

16 december 2022

Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort heeft de Brusselse regering akte genomen van de terbeschikkingstelling van 100 extra slaapplaatsen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

New Samusocial zal een toelage krijgen om de opvang te coördineren. De jongeren zullen tot minstens tot 30 juni 2023 in de nieuwe opvanglocatie terechtkunnen, zodra de brandweer zijn goedkeuring heeft gegeven.

We mogen nooit aanvaarden dat er minderjarigen op straat slapen. De opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen valt onder de verantwoordelijkheid van de federale regering en ik zal erop blijven aandringen dat zij haar verplichtingen nakomt. In afwachting blijven wij echter onze verantwoordelijkheid opnemen en vangen we deze jongeren op een veilige en warme plek op. We regelen deze ondersteuning op basis van de overeenkomst met FEDASIL, nu de federale overheid het aanvullende initiatief van het Gewest heeft erkend,” aldus minister-president Rudi Vervoort.