Kanal chantier 2021

Een nieuwe beheersovereenkomst voor de stichting KANAL en CIVA

persbericht

20 juli 2023

De Brusselse regering is het deze donderdag eens geworden over de toekomstige beheersovereenkomst voor de stichting Kanal. Het Brussels Gewest nam de ambitieuze beslissing om in het centrum van de stad een museum voor moderne en hedendaagse kunst op te richten. In Brussel is er immers nog geen instelling die gewijd is aan de bijzonder rijke Belgische en Brusselse moderne kunst en aan de ontwerpers van hedendaagse kunst die in de hoofdstad of elders in ons land wonen en werken. Met de aankoop van de vroegere Citroëngarage aan het kanaal zette het Gewest een eerste stap om op de grens tussen Molenbeek, de Noordwijk en het historische centrum van Brussel een museum van 40.000 m² te laten verrijzen. Het project kreeg de naam “Kanal”. Om het te kunnen uitvoeren, werd een samenwerking aangegaan met het kunstencentrum Pompidou, dat zijn openbare moderne en hedendaagse kunstcollectie, de grootste van Europa en de tweede grootste ter wereld, ter beschikking stelde. In 2019 sloot het Gewest een eerste beheersovereenkomst met de stichting Kanal. Op basis daarvan kon die aan de slag gaan om een eigen collectie samen te stellen, een artistieke lijn te bepalen, zich te ontpoppen als museum en de werken om de voormalige garage te verbouwen tot een museum in het stadscentrum in goede banen te leiden.

Nu heeft het Gewest dus een nieuwe beheersovereenkomst voor de volgende vijf jaar goedgekeurd:

  • daarmee brengt het alles in stelling om het museum in het eerste trimester van 2025 de deuren te laten openen en om de eerste werkingsjaren van deze nieuwe culturele instantie voor te bereiden;
  • zijn er doelstellingen vastgelegd in verband met de organisatie van tentoonstellingen en culturele activiteiten en manieren om hedendaagse Brusselse kunstenaars in de schijnwerpers te plaatsen. Dat alles moet gebeuren vanuit een genderneutrale, gedekoloniseerde, inclusieve en participatieve invalshoek; 
  • wordt aan Kanal gevraagd om een ambitieus programma uit te werken voor de uitbouw van een museum waar iedereen welkom is en om initiatieven voor te stellen die het mogelijk moeten maken het recht op cultuur te versterken en cultuur toegankelijker te maken, vooral voor degenen die er vandaag van uitgesloten zijn. Daartoe is het nodig de handen in elkaar te slaan met partners in de omliggende wijken, scholen en Brusselse verenigingen en acties op touw te zetten om de mensen zelf aan te spreken. 

Het beheerscontract van de Stichting Kanal zorgt ervoor dat de kosten voor het Brussels Gewest onder controle worden gehouden. Er is bepaald om voor de opening van het museum een gemiddeld jaarlijks werkingsbudget van 20 miljoen euro toe te kennen. Ook zal het dankzij deze overeenkomst mogelijk zijn om de werken op een serene wijze te voltooien en het onderhoud en het beheer van het toekomstige gerenoveerde gebouw te bekostigen. Voorts moet de stichting Kanal krachtens de beheersovereenkomst die de regering heeft goedgekeurd, zorgen voor eigen inkomsten ten belope van 60% van de werkingsdotatie die ze van de overheid krijgt. 

In 2025 zal het Centre Pompidou in Parijs de deuren sluiten wegens werken. De samenwerking met deze wereldberoemde instelling moet het ook mogelijk maken om Kanal wereldwijd aanzien te geven als kenniscentrum en meesterwerken uit de recente kunstgeschiedenis naar Brussel te halen. 

De beheersovereenkomst regelt ook de integratie van het CIVA in het museum Kanal en biedt het CIVA de nodige middelen om van bij de opening van Kanal een programma op te zetten dat gewijd is aan architectuur, stedenbouw, landschappen, tuinen en stedelijke ecosystemen.  

“Brussel zal in 2025 eindelijk beschikken over een toonaangevend museum dat hedendaagse kunstenaars uit België en Brussel in de schijnwerpers plaatst. Op basis van de nieuwe beheersovereenkomst willen we gestalte geven aan een inclusief en dynamisch museum. Kanal zal een nieuw cultureel baken zijn dat de kanaalzone op de kaart zet, zowel in het Brussels Gewest zelf als internationaal. Het zal de artistieke dynamiek van Brussel in de kijker zetten en bijdragen tot de culturele uitstraling van de hoofdstad.”, luidt het tevreden bij Brussels minister-president Rudi Vervoort, die aan de wieg stond van dit project.