accueil petite enfance

22 projecten geselecteerd voor 575 bijkomende kinderopvangplaatsen in Brussel!

persbericht

20 juli 2023

De Franstalige Brusselse regering keurde op voorstel van minister-president Rudi Vervoort, die in de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) bevoegd is voor kinderopvang, een eerste selectie van 22 projecten voor het laatste deel van het Plan Cigogne van de minister van Jeugd van de Franse Gemeenschap, Bénédicte Linard, goed. Zij trekt daarvoor een budget van meer dan 23 miljoen euro uit. Dat moet 575 extra kinderopvangplaatsen in het Brussels Gewest opleveren!

In 2022 schreven de Franse Gemeenschap, het Brussels Gewest en de COCOF samen een projectoproep uit met de bedoeling om tegen 2026 de totstandbrenging van 2.100 nieuwe plaatsen in de Brusselse kinderdagverblijven te subsidiëren. In de eerste uitvoeringsfase zullen er 773 opvangplaatsen bijkomen. Enkele van de geplande structuren kunnen binnenkort hun deuren al openen.

In de tweede fase is het de bedoeling om op basis van een gemeenschappelijke projectoproep een aantal projecten te selecteren die samen goed zijn voor 1.224 nieuwe opvangplaatsen. Verschillende ingediende projecten zijn inmiddels onderzocht en vandaag kunnen we de eerste begunstigden bekendmaken! De 22 gekozen projecten bevinden zich in wijken waar de dekkingsgraad van gesubsidieerde plaatsen lager is dan het gewestelijke gemiddelde. In alle projecten is de gehanteerde prijsformule afgestemd op het inkomen van de ouders en in de meeste gevallen gaat het initiatief uit van openbare structuren.

De projectverantwoordelijken zullen snel hun subsidies krijgen, waarmee ze dan werk kunnen maken van nieuwe kinderopvangplaatsen in Brussel.

Dit zijn de 19 geselecteerde projecten die uitgaan van de overheid en die de COCOF voor in totaal 22.221.300 euro zal financieren:

 • Gemeente Ganshoren – kinderdagverblijf De Mezen (9 nieuwe plaatsen);
 • Gemeente Oudergem – crèche Le Petit Pavillon (9 nieuwe plaatsen);
 • Gemeente Sint-Agatha-Berchem – crèche 70 DWC (22 nieuwe plaatsen);
 • Gemeente Sint-Agatha-Berchem – crèche Elbers (56 nieuwe plaatsen);
 • Iris-ziekenhuizen Zuid – crèche ziekenhuis Molière Longchamp (42 nieuwe plaatsen);
 • Iris-ziekenhuizen Zuid – crèche ziekenhuis Joseph Bracops (42 nieuwe plaatsen);
 • Gemeente Sint-Pieters-Woluwe – crèche François Gay (28 nieuwe plaatsen);
 • Gemeente Sint-Pieters-Woluwe – crèche Wittevrouwen (49 nieuwe plaatsen);
 • Brussel-Stad – crèche GGB 4 (56 nieuwe plaatsen);
 • Brussel-Stad – crèche Sint-Katelijne (4 nieuwe plaatsen);
 • Gemeente Sint-Jans-Molenbeek – crèche Koningin Fabiola (12 nieuwe plaatsen);
 • Gemeente Sint-Jans-Molenbeek – crèche Les petits poucets (4 nieuwe plaatsen);
 • Gemeente Sint-Jans-Molenbeek – crèche Condor (21 nieuwe plaatsen);
 • Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe – crèche Prince Baudouin (21 nieuwe plaatsen);
 • UVC Brugmann – crèche Les Jardins de Brien (42 nieuwe plaatsen);
 • Gemeente Ukkel – crèche des Grands du Homborch (3 nieuwe plaatsen);
 • Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe – crèche Sarah Goldberg (19 nieuwe plaatsen);
 • Gemeente Sint-Gillis – crèche Renault (21 nieuwe plaatsen);
 • Gemeente Jette – crèche DWC Magritte (28 nieuwe plaatsen).

Dit zijn de 3 geselecteerde projecten die uitgaan van de privésector en die de COCOF voor in totaal 1.071.400 euro zal financieren:

–         Institut Marie Immaculée-Montjoie – Ukkel (28 nieuwe plaatsen);

–         Crèche Petite Espérance – Sint-Lambrechts-Woluwe (10 nieuwe plaatsen);

–         vzw Institut El Hikma La Sagesse – Vorst (49 nieuwe plaatsen).

Uit deze eerste selectie zullen dus 575 nieuwe plaatsen voortkomen. Het is mogelijk dat dit jaar nog een tweede reeks projecten wordt geselecteerd, zodra het ONE zijn advies heeft bezorgd.

Daarnaast heeft de Brusselse gewestregering op haar meerjarig begrotingstraject 2 miljoen euro extra vrijgemaakt. Dat betekent dat het Gewest in 2023 meer dan 16 miljoen euro zal besteden om via het systeem van gesubsidieerde contractuelen banen te financieren voor kinderverzorg(st)ers die de kinderen begeleiden en opvangen. Naar aanleiding van deze eerste projectselectie zullen 75 kinderverzorg(st)ers aan de slag kunnen gaan.

“We zetten onze inspanningen om de kinderopvang in het Brussels Gewest te ondersteunen voort. Het gebrek aan plaatsen zet vandaag nog steeds een rem op de manier waarop gezinnen zich kunnen organiseren. Dat is vooral het geval voor eenoudergezinnen, die ongeveer een derde van de Brusselse gezinnen uitmaken. Ik ben dan ook zeer tevreden over de vruchtbare samenwerking tussen mijn regering en die van de Franse Gemeenschap. Het is van groot belang om het aantal plaatsen te verhogen en ervoor te zorgen dat er in alle Brusselse gemeenten een kwaliteitsvolle en gelijkwaardige opvang wordt geboden,” aldus Brussels minister-president Rudi Vervoort, die in de COCOF bevoegd is voor kinderopvang.

“Meer kinderen moeten toegang krijgen tot opvang. Dat is van het allergrootste belang voor hun ontwikkeling en welzijn. Door extra plaatsen te creëren in de kinderdagverblijven, reiken we gezinnen de oplossing aan die ze nodig hebben en maken we hun leven dus een stuk gemakkelijker. Daarom zijn we van start gegaan met dit grootschalige initiatief om zowel in Brussel als in Wallonië het opvangaanbod uit te breiden en dan vooral in gebieden die te kampen hebben met een tekort aan plaatsen. In de komende jaren moeten we ons blijven inspannen om ervoor te zorgen dat elk kind in goede omstandigheden kan worden opgevangen, maar ook om het werk van de onthaalmoeders en kinderverzorgsters, die essentiële opdrachten vervullen, te ondersteunen,” aldus Bénédicte Linard, minister van Jeugd en vice-minister-president van de Franse Gemeenschapsregering.