culturejuil20

COVID-19: Brussels Gewest verlengt steun aan cultuursector

persbericht

13 oktober 2020

Brussel, 13 oktober 2020 – De cultuursector werd erg zwaar getroffen door de coronacrisis en ondervindt er nog dagelijks de gevolgen van. Om niet alleen de structuren binnen de sector maar ook de werknemers te helpen, heeft de Brusselse Regering deze zomer twee uitzonderlijke steunmaatregelen ingevoerd. De gezondheidscrisis houdt echter aan en dus heeft de Brusselse Regering tijdens haar bijeenkomst van 12 oktober de verlenging van beide maatregelen bekrachtigd.

In juli laatstleden was de Brusselse Regering een van de eerste om de cultuursector, die zwaar te lijden had onder de COVID-19-crisis, hulp te bieden. Enerzijds konden de culturele en creatieve organisaties een gewestelijke premie van 2.000 euro genieten. Anderzijds konden de cultuurwerkers uit de sector ondersteuning krijgen tot 1.500 euro, in functie van de ontvangen inkomsten.

Wat de eerste premie betreft, kreeg het bestuur 290 aanvragen binnen en 246 structuren ontvingen de premie van 2.000 euro voor een totaalbedrag van 492.000 euro.

De Brusselse Regering heeft beslist om deze 246 structuren automatisch een nieuwe premie van 2.000 euro toe te kennen. De structuren die nog geen premie konden genieten, kunnen een aanvraag indienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid en zij zullen dan een premie van 4.000 euro ontvangen.

Wat de tweede premie betreft, die bedoeld is om de cultuurwerkers te ondersteunen, die anders in armoede dreigen terecht te komen, tellen we 1.572 beslissingen tot toekenning van de premie voor een totaalbedrag van 1.538.000 euro.

De Brusselse Regering heeft beslist om deze maatregel te verlengen en de forfaitaire bedragen ervan te verhogen.

  • Maximaal 2.000 euro voor de werknemers die tussen 1 juni en 30 september 2020 inkomsten genoten die hoogstens 3.000 euro netto bedroegen;
  • Maximaal 1.500 euro voor de werknemers die tussen 1 juni en 30 september 2020 inkomsten genoten die hoogstens 4.000 euro netto bedroegen;
  • Maximaal 1.000 euro voor de werknemers die tussen 1 juni en 30 september 2020 inkomsten genoten die hoogstens 5.000 euro netto bedroegen.

Er zal echter een aanvraag moeten worden ingediend op de website Actiris.brussels.

“Cultuur is alles wat ervoor zorgt dat Brussel Brussel is. Het is belangrijk om de belangrijkste actoren, structuren, maar ook de werknemers ervan te ondersteunen. Ik hoop dat de verlenging van deze steunmaatregelen een nieuwe vlaag frisse lucht kan zijn die hen toelaat hun creativiteit te ontwikkelen ten dienste van de Brusselse cultuur”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

“In deze moeilijke periode komt het Brussels Gewest de culturele en artistieke sector te hulp, omdat hij een van de longen van ons gewestelijke leven is. Zonder deze veelzijdige en bruisende sector zou onze stad haar ziel kunnen verliezen. Via deze ondersteuning die uniek is in België, laten we zien hoeveel deze sectoren bijdragen aan ons Gewest”, legt Rudi Vervoort, de Brusselse minister-president, uit.

“Cultuur is een cruciaal onderdeel van onze samenleving. De coronacrisis heeft een zware tol geëist van ontelbare cultuurwerkers en culturele organisaties die zich niet in de eerste plaats omwille van commerciële doeleinden met cultuurwerking hebben ingelaten. Van freelancers en occasionele individuele kunstenaars, van musici, regisseurs, dansers en zangers tot hulpkrachten in de culturele sector, zij zijn allemaal een onmisbaar onderdeel van de cultuursector die als een culturele mayonaise het leven in Brussel smaak geeft. Daarom ben ik blij met deze steunmaatregel”, zegt Sven Gatz, de Brusselse minister van Begroting.