mesuresoctnl v2

De provinciale crisiscel neemt bijkomende maatregelen om de stijging van het aantal besmettingen in het Brussels gewest af te remmen

persbericht

24 oktober 2020

Gelet op het feit dat het aantal positieve coronagevallen in het Brussels Gewest blijft toenemen, is de Brusselse Provinciale Crisiscel vandaag samengekomen om de epidemiologische situatie te bespreken en bijkomende maatregelen te nemen. Die vergadering met Minister-President Rudi Vervoort, Minister van Gezondheid Alain Maron, 19 burgemeesters van de Brusselse gemeenten, maar ook met de korpschefs van de politiezones, leden van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie verliep onder leiding van de hoge ambtenaar, mevrouw Viviane Scholliers Ndaya.

Het dagelijkse gemiddelde van nieuwe COVID-19 coronavirusinfecties in België over de laatste 7 dagen is gestegen tot 10.675 bevestigde positieve gevallen vanaf 23 oktober 2020. Dat vertaalt zich eveneens in een toename van het aantal ziekenhuisopnames en bezette IC-bedden (intensive care). Momenteel zijn er 786 gehospitaliseerden, waarvan 127 op IC-dienst. Ook moeten er mensen worden overgebracht naar andere ziekenhuizen. Dat zorgt voor een grote druk op het zorgpersoneel en brengt de verzorging voor de andere patiënten in gevaar.

Het is belangrijk om de normale werking van de ziekenhuizen veilig te stellen, zodat ze hun taken naar behoren kunnen blijven uitvoeren. Het hoofddoel is om de gezondheid van alle burgers te beschermen.

Daarom heeft de Crisiscel beslist bijkomende maatregelen te nemen om de zeer verontrustende stijging van het aantal Covid-19-besmettingen tegen te gaan. Bovenop de voortzetting van de inspanningen inzake sensibilisering en preventie op Brussels niveau met nieuwe communicatiecampagnes, is de Crisiscel de volgende maatregelen overeengekomen die ingaan op maandag 26 oktober:

 • herinvoering van de verplichting om een mondmasker (dat neus en mond bedekt) te dragen op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • sluiting van culturele locaties (musea, tentoonstellingszalen,…);
 • sluiting van sportzalen (inclusief van zwembaden, schaatsbanen, fitness,…) met uitzondering van activiteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar;
 • Sport;
  • verbod op alle amateursportwedstrijden
  • trainingen voor groepssporten van amateurs mogen alleen plaatsvinden voor deelnemers tot en met 12 jaar. Stages zijn eveneens toegestaan voor deelnemers tot en met 12;
 • schooluitstapjes zijn verboden voor iedereen;
 • sluiting van recreatieve locaties, waaronder pretparken, wedkantoren, casino’s,…;
 • activiteiten van erediensten worden verboden, behalve:
  • De gebedshuizen blijven open. Hun toegang wordt echter beperkt tot één person per 10 m², met een maximum van 100 personen en een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
  • begrafenisceremonies, maar enkel in aanwezigheid van maximaal 15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam;
  • religieuze huwelijken, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst;
  • religieuze plechtigheden die zijn opgenomen met de bedoeling ze via alle beschikbare kanalen te verspreiden en die alleen met maximaal 10 personen plaatsvinden, met inbegrip van de personen die voor die opname verantwoordelijk zijn, met het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, en voor zover de plaats van eredienst tijdens de opname voor het publiek gesloten blijft
 • burgerlijke huwelijken, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand;
 • Zoals beslist door het Overlegcomité wordt telewerken de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de federale regering vragen de controles op te voeren. De Brusselse openbare diensten zullen een minimale dienstverlening aan de burgers moeten handhaven;
 • er wordt individueel gewinkeld en niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk;
  • een volwassene mag de minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen;
  • sluiting van alle winkels om 20u (behalve take-away tot 22:00);
 • er wordt een avondklok ingevoerd tussen 22:00 en 06:00.

Daarnaast zijn de bezoekregels  voor de Brusselse rust-en verzorgingstehuizen aangepast sinds begin van deze week. Alle rust- en verzorgingstehuizen in Brussels moeten minstens naar fase 2 overgaan.

Dit houdt in dat:

 • de bezoeken worden beperkt tot twee verschillende bezoekers. In overeenstemming met de recente instructies van het Overlegcomité mag die bubbel van twee om de twee weken veranderen;

In aanvulling op die maatregelen in fase 2, moeten de volgende regels worden toegepast:

 • het restaurant en de cafetaria sluiten voor externe bezoekers en dienstverleners;
 • het is verboden om speciale activiteiten te organiseren met externe dienstverleners (bv.bezoek Sinterklaas of kerstmarkt).

Bij elke bijkomende beslissing moet er telkens rekening gehouden worden met de epidemiologische fases in de instelling. De regels die nu al gelden, blijven van kracht. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de overgang naar fase 3 en dus strengere werkingsregels als de situatie erger wordt of er een cluster ontstaat.

Ten slotte herinneren we eraan dat het cruciaal is dat ieder van ons zich strikt houdt aan de basisregels, d.w.z. de hygiënemaatregelen respecteren, anderhalve meter afstand bewaren en een mondmasker dat de neus en de mond bedekt dragen telkens wanneer het niet mogelijk is om afstand te houden.

 

Meer info:

Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – 26 oktober 2020