pc étudiant

Sinds begin van crisis bijna 1.000 pc’s verdeeld in Brusselse middelbare scholen

persbericht

28 oktober 2020

Vanaf deze woensdag worden de lessen in het secundair onderwijs volledig op afstand gegeven. Een situatie waarbij de noden van een digitale school, maar ook de noodzaak van schoolmateriaal 2.0 voor de leerlingen, weer op de voorgrond worden geplaatst. In het Brussels Gewest wordt via het relanceplan bijna 3,2 miljoen euro vrijgemaakt om de kinderen uit te rusten.

De gezondheidscrisis en de lockdown van de voorbije lente hebben het onderwijs herinnerd aan de noodzakelijke overschakeling naar een meer digitale school. En het einde van de lessen met fysieke aanwezigheid vanaf deze woensdag in het secundair onderwijs brengt de dringende noodzaak in herinnering om de digitale vaardigheden van het onderwijzend personeel, maar ook van de leerlingen, verder te ontwikkelen.

“Helpen om meer gebruik te maken van digitale technologie in het onderwijs blijft een prioriteit voor het Gewest. Het is dan ook niet meer dan normaal om in de huidige gezondheidscrisis mee te doen met de collectieve overheidsinspanning ter ondersteuning van de Gemeenschappen om computermateriaal te bezorgen aan digitaal kansarme leerlingen, want anders dreigen zij helemaal af te haken”,aldus minister-president Rudi Vervoort.

Reeds in april kondigde Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, aan dat er 117 draagbare computers ter beschikking zouden werden gesteld van sociaal kwetsbare leerlingen. In juli van dit jaar, met Rudi Vervoort minister-president, verkregen ze het akkoord van de Brusselse Regering om een bedrag van ruim 3,2 miljoen euro vrij te maken, waarvan bijna 360.000 euro in 2020, om IT-materiaal te kopen om ter beschikking te kunnen stellen van leerlingen uit achtergestelde wijken. In oktober werden reeds 670 draagbare computers, Chromebooks, verdeeld. Net op tijd om de overschakeling naar het afstandsonderwijs het hoofd te bieden.

In totaal zullen 67 scholen (53 Franstalige en 14 Nederlandstalige) in 2020 gebruikmaken van dit initiatief. Deze operatie werd gecoördineerd met de Dienst Scholen van Perspective.brussels, de VGC en het CIBG. Het team werkt reeds full speed om de uitrol van de maatregel in 2021 te organiseren.

“De COVID-19-crisis is een trendversneller. De sterkste daarvan is de digitalisering. Het schoolmateriaal 2.0 bestaat niet meer uit een potlood, een ruitjesschrift en een gom. Vandaag hebben veel leerlingen een computer nodig om voort te kunnen leren. De toegang tot performant IT-materiaal wordt aldus een recht dat wij moeten waarborgen”, besluit Bernard Clerfayt.

Tegelijk zet het Brussels Gewest zijn project “Recycle IT” voort. Dat beoogt het opnieuw gebruiksklaar maken van IT-materiaal dat door de Brusselse besturen gedeclasseerd werd, om het in de Brusselse scholen met een zwak sociaal-economisch indexcijfer te verdelen. Sinds september werden al 201 pc’s verdeeld.