CST FAQ

De laatste stap in de goedkeuring van het Covid Safe Ticket in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

persbericht

8 oktober 2021

Het Brussels Parlement heeft op vrijdag 8 oktober de ordonnantie die het gebruik van het COVID Safe Ticket (CST) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitbreidt, goedgekeurd. Deze uitzonderlijke maatregel wordt ingevoerd voor een duur van drie maanden (van 15 oktober tot 15 januari 2022). Zij zal elke maand in het licht van de epidemiologische situatie worden geëvalueerd. Indien die situatie het vereist, is een verlenging mogelijk.

De in de ordonnantie vermelde sectoren waarop de maatregel van toepassing is, zijn dezelfde als degene die in het samenwerkingsakkoord staan opgesomd, meer bepaald:

  • de dancings en discotheken (al sinds 1 oktober);
  • de restaurants en cafés (met uitzondering van de terrassen waarvoor de geldende regels van toepassing blijven);
  • de sport- en fitnesscentra (buitensporten met minder dan 200 personen vallen daar niet onder);
  • de handelsbeurzen en congressen (verplicht vanaf een capaciteit voor 50 personen, maar ook mogelijk om het voor een lagere capaciteit te gebruiken);
  • de inrichtingen die behoren tot de culturele, recreatieve en feestelijke sector (verplicht vanaf een capaciteit voor 50 personen, maar ook mogelijk om het voor een lagere capaciteit te gebruiken);
  • de residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen;
  • massa-evenementen: vanaf 50 personen binnen en 200 personen buiten;
  • de hotels, maar dan enkel voor hun restaurant- en caféactiviteiten en voor beurzen en congressen.

Onder de vastgestelde aantallen mag de organisator van een evenement kiezen om al dan niet een CST te vragen.

Het CST moet in alle sectoren en tijdens alle evenementen waarop het van toepassing is, worden voorgelegd door de bezoekers/klanten vanaf 16 jaar; en door personen vanaf 12 jaar die massa-evenementen of residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen (rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, …) bezoeken.

Het gebruik van het CST mag echter nooit verplicht worden gemaakt voor essentiële activiteiten, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot het openbaar vervoer, scholen, gemeentebesturen, het werk, de bank, enzovoort.

Vanaf 15 oktober worden de sanitaire restricties die bepaald zijn in het besluit van 30 augustus, opgeheven voor de sectoren waarvoor het CST van kracht wordt.

De uitbater of de organisator van een evenement heeft het recht om het CST van zijn klanten/bezoekers te controleren en moet de nodige instrumenten daarvoor voorzien. Als het CST niet in orde is of wanneer een bezoeker/klant weigert om de identiteitscontrole te ondergaan, heeft de uitbater/organisator het recht om de persoon in kwestie de toegang te ontzeggen. En kan hij, indien nodig, de politie inschakelen.

Er zijn strafrechtelijke sancties voorzien: een boete van 50 tot 500 euro voor bezoekers; een boete van 50 tot 2500 euro voor organisatoren. Naast de strafrechtelijke sancties biedt de ordonnantie de burgemeesters de mogelijkheid om een administratieve sluiting op te leggen.

De Brusselse regering wijst erop dat het Covid Safe Ticket een instrument is om de gezondheidssituatie onder controle te houden en bedoeld is om de volksgezondheid in verschillende situaties waarin mensen zich dichtbij elkaar bevinden, te beschermen. Daarnaast moet het de beperkingen die gepaard gaan met de andere voorzorgsmaatregelen, helpen te verminderen en de aanwezigheid van een groter aantal personen in dezelfde ruimte mogelijk maken. Deze maatregel moet vermijden dat de besmettingscijfers verergeren en er als gevolg daarvan nog sterker beperkende maatregelen, die de vrijheid van de mensen aantasten en nadelig zijn voor de economie, genomen zouden moeten worden. 

Uitvoerige informatie over de toepassing van het CST in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt u in de rubriek FAQ op de website www.coronavirus.brussels.