bxl2030

De Brusselse Regering stelt de opdrachthouders aan die de kandidatuur gaan voorbereiden van Brussel Culturele Hoofdstad van Europa 2030

persbericht

11 februari 2021

Na de beslissing van het Europees Parlement en de Raad in 2014 om een Belgische stad aan te wijzen als Culturele hoofdstad van Europa in 2030 liet de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in oktober 2016 optekenen dat zij zich kandidaat wenste te stellen. De algemene beleidsverklaring grijpt trouwens naar dat engagement terug. 

Om dit project alle slaagkansen te geven en op een serene manier de kunst- en cultuursector maar ook het Brussels maatschappelijk middenveld rond de kandidatuur te kunnen samenbrengen, schreef de Regering in oktober 2020 een projectoproep uit om een opdrachthouder aan te stellen die de kandidatuur in goede banen moet leiden. Op donderdag 11 februari 2021 rondde de Regering het selectieproces af met de aanstelling van de personen die deze kandidatuur gaan uitwerken en verdedigen in België en in Europa.

Op een livestream persconferentie dankte de Brusselse Regering bij monde van Minister-President Rudi Vervoort en Staatssecretaris voor Europa Pascal Smet, samen met de Burgemeester van Brussel Philippe Close alle kandidaten die met waardevolle projecten op de oproep gereageerd hebben en daarmee blijk geven van hun engagement voor de culturele ontwikkeling van het Gewest.

 

Aansluitend maakte Rudi Vervoort de keuze van de Regering bekend, die viel op het duo Hadja Lahbib en Jan Goossens. Ze krijgen een meervoudige opdracht:

  • voor alle openbare, civiele, culturele en particuliere stakeholders de contouren van het project uittekenen;
  • het toekomstige financierings- en bestuursplan voorbereiden;
  • in heel de civiele maatschappij betrokkenheid en ambitie creëren bij de Brusselse gemeenschap voor de kandidatuur.

Het uiteindelijke doel is de kandidaatstelling van Brussel als Culturele Hoofdstad van Europa in 2030.

« Dat we kunnen beschikken over Hadja, Jan en hun team om onze kandidatuur te dragen, is voor ons Gewest een troef van formaat. Ze gaan ons project wortelen in de vruchtbare cultuur- en kunstbodem die ons Gewest biedt. Ik ben blij en trots over deze keuze en zeker dat zij deze opdracht prachtig zullen belichamen, zij staan voor Brussel » aldus Rudi Vervoort, Minister-President. « Aan de zijde van partners in Vlaanderen en Wallonië wil ons project ook representatief zijn voor het cultureel België van 2030: een baken in het hart van Europa, als initiatief van zijn hoofdstad !»

Het vertrouwde gezicht van het nieuws, Hadja Lahbib, is ook actief als regisseur en producer in de artistieke wereld. Haar documentaire “Patience, patience, t’irais au Paradis” beroerde de publieke opinie en leverde haar talrijke onderscheidingen op, waaronder die van “Brusselse vrouw van het jaar”. Ze heeft ook verschillende culturele programma’s geregisseerd en gepresenteerd, waardoor ze de Vlaamse en de Franstalige culturele wereld dichter bij elkaar bracht.

Hadja Lahbib: “Het is voor mij een enorme eer om de kandidatuur te verdedigen van de stad waar ik ben opgegroeid. Cultuur doet ons nadenken en laat ons samen leven, zij geeft vorm aan onze collectieve verbeelding en aan ons gevoel van samenhorigheid. In 2021 hebben we meer dan ooit nood aan vooruitzichten om te creëren, onze verbeelding te laten werken, constructief te zijn en te bouwen aan de maatschappij. Brussel is met meer dan 180 nationaliteiten een prachtig laboratorium en wij koesteren de ambitie om ons gewest in 2030 in al zijn diversiteit in de kijker te plaatsen!”

Voormalig KVS-directeur Jan Goossens is artistiek-directeur die leeft voor de stad. Hij leidde één van de grootste Brusselse theaters de eenentwintigste eeuw binnen door diversiteit centraal te plaatsen in zijn werking. Vandaag staat hij aan het hoofd van het Festival van Marseille en de biënnale ‘Dream City’ in Tunis.

“Brussel is de stad van mijn hart, waar ik met al mijn enthousiasme, en samen met zoveel mogelijk Brusselaars, wil bouwen aan een gezamenlijke toekomst. Gelijk, groen, gedragen door artiesten en cultuurhuizen, maar ook door een superdiverse civiele samenleving: Brussel 2030 kan een kruispunt zijn waarlangs vele wegen lopen die ons voorbij de pandemie naar een andere samenleving leiden. In het komend decennium kunnen we samen verbeelden wat we eigenlijk al zijn: niet alleen de hoofdstad van België en Europa, maar een cultureel knooppunt waar de wereld van morgen iedere dag uitgevonden wordt.”, aldus Jan Goossens.

Rond Hadja Lahbib en Jan Goossens worden een reflectiekamer en een expertencomité samengebracht met vooraanstaande mensen uit de cultuur, de kunstwereld en de civiele maatschappij zoals Lisette Lombe (auteur), Louma Salamé (Boghossianstichting), Ibrahim Ouassari (MolenGeek), David Van Reybrouck (G1000), Anuna De Wever (klimaatactiviste), David Murgia (acteur), Sammy Baloji (kunstenaar) en Fatima Zibouh (sociologe).

Staatssecretaris voor Europose zaken Pascal Smet: “Staatssecretaris van Europese en Internationale Betrekkingen Pascal Smet voegt toe: “Jan Goossens en Hadja Lahbib zullen ervoor zorgen dat deze kandidatuur er een van alle Brusselaars is. Zij zijn een weerspiegeling van onze stad. Hun liefde voor Brussel, zijn internationale ervaring in Tunis en Marseille en haar journalistieke ervaring maken van hen het ideale duo om Brussel en haar inwoners te vertegenwoordigen en uit te dragen.”

De Stad is bijzonder blij met de start van het kandidatuurproces van de hoofdstad van de cultuur en het Brussels Gewest en reikt graag naar aanleiding van dit prachtige initiatief de hand aan een Vlaamse en een Waalse stad. In 2030 vieren we ook tweehonderd jaar België en dat wordt voor ons land een gelegenheid onze culturen uit te dragen naar heel de Europese Unie.”, stelt Philippe Close,  Burgemeester van de Stad Brussel.