Bruxelles

De Brusselse regering is het eens over de herstelmaatregelen voor de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) en lanceert het proces om Brupartners te raadplegen

persbericht

5 februari 2021

De Brusselse regering is het eens geworden over  de maatregelen die zij met het oog op het Europese herstelplan zal voorleggen. Die maatregelen moeten Brussel, haar economie en haar inwoners veerkrachtiger maken en zijn bedoeld om de crisis onmiddellijk aan te pakken en beter voorbereid te zijn op de uitdagingen van de toekomst. De projecten werden doorgestuurd naar het kabinet van de staatssecretaris van de federale regering en worden nu voorgelegd aan de sociale partners. 

De inhoud van deze maatregelen kan evolueren in functie van de gesprekken met de Europese Commissie en hun samenhang met de projecten die door de andere Belgische entiteiten ingediend worden.  In het kader van deze evoluerende werkzaamheden kan rekening worden gehouden met de opmerkingen van de sociale partners. Ieder lid van de Brusselse regering die een of meerdere projecten onder zijn of haar hoede heeft, geeft mee vorm aan de overlegprocedure met Brupartners.

De Brusselse regering heeft in totaal 16 maatregelen naar voor geschoven. Die moeten het mogelijk maken om de toekomst voor te bereiden door zo snel mogelijk opnieuw te zorgen voor activiteit. Na het beheer van de gezondheidscrisis is de tijd aangebroken voor herstel.

Het herstelplan moet een overloop- en hefboomeffect hebben op de rest van de economie. De herstelmaatregelen steunen op drie pijlers: de activiteit terug op gang brengen, de burgers, onder wie ook de meest kwetsbaren, ondersteunen en de (onder meer digitale) omschakeling van onze economie versnellen.

Dit zijn de 16 maatregelen: