CP sans abris corona

De Brusselse Regering neemt bijkomende maatregelen voor het kwetsbare publiek zonder woonst tijdens koudegolf

persbericht

12 februari 2021

De Brusselse regering keurde vandaag op initiatief van minister-president Rudi Vervoort bijkomende opvangplaatsen inclusief maaltijden goed voor mensen zonder woonst.

Sinds werd aangekondigd dat er een koudegolf zou aanbreken, werd het Brusselse programma voor de noodopvang van daklozen uitgebreid. De koudegolf treft vooral kwetsbare mensen bijzonder hard. Mensen zonder dak boven hun hoofd hebben het zeer zwaar te verduren. Het werd dringend nodig de capaciteit te verhogen om zowel op gezondheids- als op menselijk vlak een drama te vermijden.

De Brusselse regering vindt het cruciaal om iedereen in het Gewest onder deftige omstandigheden te kunnen onderbrengen. Om mensen die in de koude leven onderdak te bieden, en ervoor te zorgen dat de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 in alle domeinen toepassing kunnen vinden, worden er bijkomende opvangplaatsen gecreëerd.

Sinds dinsdag 9 februari 2021 biedt een hotel in het Brussels Gewest (waar tot dusver 105 personen waren ondergebracht) een bijkomende opvangcapaciteit van 60 plaatsen. Er worden drie maaltijden per dag aangeboden en er wordt voorzien in begeleiding.

Minister-President Rudi Vervoort: “Om humanitaire redenen en omwille van de menselijke waardigheid opent het Brussels gewest tijdelijk bijkomende opvangplaatsen zodat niemand buiten dient te slapen. We doen ons uiterste best om dit probleem op alle niveaus te bestrijden. We willen ook de verschillende initiatieven die de Brusselse gemeentes nemen toejuichen. We doen dit niet alleen omwille van de openbare gezondheid, maar ook omdat we deze mensen in precaire situaties niet zonder onderdak en maaltijden kunnen laten midden in een koudegolf. ”