brussels health safety label

Het coronacommissariaat valideert het beschermingsplan onder COVID-19 voor de sectoren toerisme, musea, attracties en evenementen

persbericht

17 februari 2021

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in het kader van de COVID-19-crisis een beschermingsplan uitgewerkt om de heropstart van de activiteiten binnen de sectoren toerisme, musea, attracties en evenementen optimaal te laten verlopen. Dit plan met betrekking tot het COVID-19-gezondheidsprotocol voor de toeristische sector van het Brussels Gewest, werd vandaag gevalideerd door het coronacommissariaat. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceerde via zijn toeristische operator visit.brussels een herstelplan met verschillende initiatieven en een reeks fondsen om de toeristische sector te ondersteunen.

Om het publiek gerust te stellen en de toeristische sector een extra duwtje in de rug te geven bij de nakende heropstart van de activiteiten, heeft het gewest een COVID-19-beschermingsplan uitgewerkt. Dit plan omvat een protocol met de gangbare best practices in de strijd tegen COVID-19 en de mogelijkheid om de bijbehorende certificering te verkrijgen, het Brussels Health & Safety Label.

Momenteel beschikken maar liefst 88 instellingen en infrastructuren over het H&S Label. Sommige gebruiken het al in hun communicatiedragers. De labelhouders maken hiermee duidelijk dat ze voorbereid zijn op een heropening in de komende maanden.

Een regelmatig bijgewerkt protocol

De inhoud van het protocol zal worden bijgestuurd naargelang de richtlijnen van het Overlegcomité en dient om de sector te ondersteunen bij de nakende heropstart.

Een gratis label

Het Brussels Healthy & Safety Label is bedoeld voor de actoren uit de toeristische en culturele sector: attracties en musea, toeristische accommodaties, geleide bezoeken, horeca, venues, evenementen en beurzen. Het doel ervan is tweeledig. Het label beoogt enerzijds de naleving van de algemene dwingende voorschriften die voor alle sectoren gelden, alsook de specifieke sectorgebonden voorschriften, en biedt de betrokken sectoren aldus ondersteuning bij de heropstart van hun activiteiten. Anderzijds draagt het label toe aan het geruststellen en informeren van het publiek over de maatregelen die gelden op bepaalde toeristische plaatsen.

Opleiding voor labelhouders

In het kader van de vereisten van het label heeft visit.brussels in samenwerking met Horeca Forma een opleiding uitgewerkt rond de dagelijkse veiligheidsmaatregelen voor de bezoekers Het personeel van de instellingen met het Health & Safety Label wordt opgeroepen om de opleiding te volgen en zich de aspecten rond klantveiligheid eigen te maken.

Het label in de praktijk

Alle toeristische partners die dit wensen, kunnen het gratis label aanvragen. Het volstaat het daartoe bestemde formulier in te vullen op de website visit.brussels. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de partner een certificaat en het bijbehorende materiaal (visuals, affiche, enzovoort) dat op de gevel of de etalage kan worden aangebracht. Naast deze zichtbaarheid ter plaatse wordt het label ook onder de aandacht gebracht via een communicatiecampagne die door visit.brussels wordt aangestuurd.

Om na te gaan of het label correct wordt nageleefd, zullen de labelhouders steekproefsgewijs worden gecontroleerd door SOCOTEC, de certificeringspartner van visit.brussels, die al meer dan 20 jaar actief is op het vlak van veiligheid. Deze controles focussen op de correcte toepassing en naleving van de vereiste maatregelen.

Kandidaten kunnen het label nog steeds aanvragen.

Meer info over het label https://visit.brussels/nl/label

Meer info over de labelhouders https://visit.brussels/nl/article/het-gezondheidslabel-voor-de-brusselse-toeristische-sector