circular portables

COCOF blijft investeren in digitale apparatuur voor kwetsbare studenten

persbericht

5 februari 2021

De COCOF heeft via een openbare aanbesteding honderd vernieuwde laptops aangekocht voor leerlingen op haar scholen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Die moeten ertoe bijdragen dat jongeren die er de meeste nood aan hebben, op een goede manier thuisonderwijs kunnen volgen.

“In deze coronatijden rekenen we massaal op digitale middelen”, zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort, die in de COCOF bevoegd is voor onderwijs. “Maar heel wat kwetsbare gezinnen beschikken niet over een computer. Vooral voor schoolgaande kinderen dreigen enorme problemen wanneer ze niet het nodige materiaal hebben om online te kunnen. Dat kan schoolverzuim en leerachterstand veroorzaken of vergroten.”

100 bijkomende gerecycleerde laptops

De Covid 19-crisis heeft aan het licht gebracht hoe groot de verschillen zijn binnen de schoolbevolking wat betreft de toegang tot digitale technologie. De COCOF is zich bewust van de inspanningen die moeten worden geleverd om ervoor te zorgen dat alle leerlingen en studenten toegang hebben tot afstandsonderwijs. Daarom begon de COCOF in 2020 laptops te kopen en te schenken. In 2020 werden 600 nieuwe en herstelde laptops verdeeld en COCOF zal haar investeringen in 2021 voortzetten. Een honderdtal extra laptops werden aangekocht via een openbare aanbesteding die gegund werd aan de non-profit organisatie circular.brussels. Die organisatie vernieuwt afgeschreven laptops van bedrijven en zet ze opnieuw in ter bevordering van het dichten van de digitale kloof.

“Tijdens de Covid-19 crisis is het acuut tekort aan degelijk ICT-materiaal zeer duidelijk zichtbaar. Het leed dat wij zien bij studenten, ouders en leerkrachten door de afwezigheid van thuiscomputers, is werkelijk onbeschrijflijk”, zegt Dennis Adriaenssens, voorzitter van circular.brussels. “Anno 2021 hebben bijna alle jongeren een smartphone op zak. Maar velen van hen beschikken nog steeds niet over een laptop waarmee ze op een degelijke manier schoolwerk kunnen verrichten.”

Adriaenssens: “We zijn erg blij met dit initiatief van de COCOF. De vzw zorgt voor de levering van de gereviseerde laptops en de Directie Onderwijs beheert de aanvragen van leraars, studenten en gezinnen. En ook na de Covid-19-crisis hebben de COCOF en circular.brussels de ambitie om zoveel mogelijk leerlingen uit te rusten met ICT-materiaal. Door elektronica/computers te hergebruiken om de toegang tot technologie voor minder bedeelde scholieren te vergroten, creëren we niet alleen hét verschil voor vele gezinnen, maar reduceren we ook de vervuilende milieu-impact van de hedendaagse technologie.”