Capture d’écran 2019-03-12 à 21.07.50

Lancering van de twaalfde projectoproep voor Duurzame Wijkcontracten in het Brussels Gewest

persbericht

27 juli 2020

Sinds 1993 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over wijkcontracten, een doeltreffend instrument voor stedelijke herwaardering dat in 2010 duurzaam is geworden. Elk jaar doet het Gewest op initiatief van zijn Minister-President Rudi Vervoort een oproep tot het indienen van kandidaturen bij de Brusselse gemeenten om perimeters vast te leggen die in aanmerking komen voor de uitwerking van een programma voor een duurzaam wijkcontract. De twaalfde reeks (2021-2026/2029) van deze nieuwe wijken die op gewestelijke subsidies zullen kunnen rekenen, werd net gelanceerd.
 
Het beleid van de duurzame wijkcontracten streeft ernaar de meest achtergestelde stedelijke gebieden van het Brussels Gewest te versterken om cruciale behoeften te vervullen op het vlak van de creatie of renovatie van woningen, de herwaardering van de openbare ruimte, de creatie van buurtvoorzieningen, de verbetering van het leefmilieu en de sociale cohesie in de wijken. Voorts ondersteunen deze wijkcontracten bepaalde economische of commerciële activiteiten en komt ook het milieu erin aan bod.
 
Minister-President verwoordt het als volgt: “Deze twaalfde projectoproep heeft als doel de Brusselse gemeenten die deel uitmaken van de Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH) 2020 een gemeenschappelijk model voor het indienen van de kandidaturen te bieden.  Verder zal het mijn Regering een grote hoeveelheid informatie verschaffen die zij onderling kan vergelijken om op basis daarvan de perimeters te kiezen die in het komende jaar in aanmerking komen voor een stedelijk herwaarderingsprogramma. Daarbij valt nog op te merken dat voor het eerst, en dit naar aanleiding van de bijzonder moeilijke context ten gevolge van de Covid-19-gezondheidscrisis, deze oproep tot het indienen van kandidaturen zich toe zal spitsen op gebieden met een overwicht aan sociale huisvesting. ”
 
Deze nieuwe reeks zal zich dus focussen op
  • ofwel gebieden met de aanduiding “grote gehelen”, dat zijn delen van het grondgebied met een groot aantal sociale woontorens en/of (tuin)woonwijken en/of een hoge concentratie aan sociale of daarmee gelijkgestelde woningen;
  • ofwel gebieden met meer dan 50% sociale of daarmee gelijkgestelde woningen op het niveau van de door de gemeente voorgestelde perimeter
 
Daarnaast zal rekening moeten worden gehouden met verschillende oriëntaties met betrekking tot onder andere huisvesting, milieu, mobiliteit en economische en productieactiviteiten. Deze werden gedefinieerd in overeenstemming met de doelstellingen die in het kader van het relance- en herontwikkelingsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastgesteld werden en beantwoorden aan de stedelijke uitdagingen van de “buurtstad”.
 
Er is een gids voor het opstellen van het aanvraagdossier ontwikkeld om de gemeenten te helpen bij hun werk. Ze hebben tot half november 2020 om zich kandidaat te stellen. Vervolgens zullen de perimeters en acties die door de gemeenten voorgesteld zijn in verschillende fasen geanalyseerd worden vooraleer de nieuwe reeks, zoals gepland, in de eerste helft van 2021 toegewezen zal worden.