Capture d’écran 2020-10-14 à 13.39.11

Brussels gewest ondersteunt nu ook hockey om imago uit te dragen

persbericht

14 oktober 2020

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft 3,5 miljoen euro subsidies toegekend aan ongeveer 200 Brusselse sportverenigingen die zich tot jongeren richten in het seizoen 2020-2021. De geselecteerde projecten moeten bijdragen aan het nationale en internationale imago van het Gewest. Ze dienen een typische Brusselse identiteit te versterken waarin solidariteit, emancipatie, integratie en diversiteit centraal staan.

Hoewel sportbeleid in algemene zin een bevoegdheid van de gemeenschappen is, kan sport ook een hefboom zijn voor de promotie van het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ontwikkeling van zijn identiteit en de stedelijke herwaardering.

Brussels minister Sven Gatz is samen met minister-president Rudi Vervoort bevoegd voor het Imago van Brussel. “Zeker nu de Covid-19-crisis zwaar inhakt op het sportmilieu, waarbij sommige disciplines zoals de contactsporten extra hard geraakt worden, is de ondersteuning via gewestmiddelen voor de Brusselse sportverenigingen welkom”, meent de minister. “Sportliefhebbers en supporters houden van hun club en koppelen die clubliefde aan fierheid over hun stad. Wat is er mooier dan jongeren die als een team een match spelen tegen een andere ploeg, voor de eer van hun club en hun stad? Daarom ben ik fier weer circa 200 Brusselse sportclubs te kunnen ondersteunen en verwelkom ik de grote hockeyclubs van Brussel bij de clubs die ons gewest doen schitteren op de hoogste echelons.”

Brussels minister-president Rudi Vervoort: “Sport helpt jongeren aan zelfvertrouwen, maar ook aan de waarden van de sport zoals teamgeest, volharding, discipline en fair play. Mijn regering vindt het belangrijk om projecten te steunen die bijdragen aan de ontwikkeling en de emancipatie van onze Brusselse jongeren. ”

De projectoproep spitst zich toe op de mogelijkheid om via een club en de activiteiten ervan een Brusselse identiteit op te bouwen en bij te dragen aan een positief imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zowel erbinnen als erbuiten.

Dynamic.brussels

Het Gewest dient bijvoorbeeld uitdrukkelijk vermeld te staan op de infrastructuur van de club, in de gevoerde communicatie en op de uitrusting van de spelers. De vereniging moet zich dus profileren als een Brusselse club. Projecten die op bevredigende wijze aan deze voorwaarde voldoen, kregen voorrang. Bovendien ontvangen de geselecteerde verenigingen een dynamic.brussels-promotiepakket met het oog op de city marketing van het Gewest en om de visuele identiteit van het programma in de verf te zetten.

In 2020 ontving het bestuur 280 projectaanvragen. Daarvan werden er 81 verworpen omdat ze niet voldeden aan een of meer criteria. De geselecteerde projecten kunnen in drie groepen worden onderverdeeld. De eerste groep projecten bestaat uit initiatieven van sportclubs die actief zijn in de Europese divisies en eerste, tweede of derde nationale divisie van hun discipline. Het gaat dus om projecten van clubs die een internationale en nationale uitstraling hebben op het gewestimago.

Hockey

Tot nog toe bestond deze groep uit de traditionele populairste sporten als voetbal en basketbal. Dit jaar wordt er voor het eerst hockey aan toegevoegd. Hockey is immers onbetwistbaar een sportdiscipline die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet schitteren op nationaal en internationaal niveau. Wegens de resultaten en het groeiende aantal jongeren dat jaarlijks zijn weg naar deze sport vindt, is ze een belangrijk deel gaan uitmaken van het Brusselse DNA en helpt ze zo de typische Brusselse identiteit gestalte geven. Deze groep telt 20 projecten met een totaal gesubsidieerd bedrag van 1.274.500 euro.

De tweede groep betreft projecten met een gewestelijk of bovenlokaal karakter. Hier gaat het om samenwerkingen tussen clubs en/of verenigingen, waarvan de reikwijdte het niveau van een amateurclub overstijgt en met een impact van een langere periode. In deze groep zitten 21 initiatieven, die samen goed zijn voor een budget van 875.500 euro.

De derde groep bestaat tenslotte uit projecten die uitgaan van amateurclubs en van lokale initiatieven die sportactiviteiten voor jongeren organiseren. Aan deze 158 geselecteerde projecten wordt in totaal 1.350.000 euro toegekend.

In bijlage vindt u de lijst met gesubsidieerde projecten:

De gesubsidieerde projecten Sport.pdf – 175 KB