movy club2

Het Brussels Gewest wordt officieel eigenaar van een atelier naast de oude bioscoop de geklasseerde site van de "Movy Club" in Vorst

persbericht

4 februari 2021

Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest haar goedkeuring gehecht aan de aankoop van een werkplaats in de Monnikenstraat 17 in Vorst. Met een oppervlakte van 551m2 zal deze werkplaats een verrijking vormen voor het project om een wijkvoorziening rond de bioscoop “Movy Club” te creëren. Deze strategische aankoop werd gedaan in het kader van het stadsvernieuwingscontract voor 4 “Koningslaan”. 

Ter herinnering de bioscoop “Movy Club” werd in het begin van de jaren 1930 gebouwd door architect Leroy in een stijl die art deco en modernisme combineert. Het betreft één van de laatste wijkbioscopen van Brussel. In tegenstelling tot de grote bioscoopcomplexen wordt de Movy Club gekenmerkt door zijn intieme sfeer. Bij het uittekenen van het project had de architect Leroy immers gekozen voor een zaal met een menselijke dimensie, waardoor deze bioscoop altijd nauw verweven is gebleven met het leven van de Vorstwijk en haar bewoners.

Op initiatief van minister-president Rudi Vervoort had de regering in 2016 beslist om de “Movy Club” aan te kopen om zo dit uitzonderlijke gebouw te beschermen. Een naburige commerciële benedenverdieping werd vervolgens door het Directtie Facilitiet van de Gewestelijke Overheidsdienst aangekocht om de installatie van een afzonderlijk brandwerend in te richten en om in de hal en een administratieve ruimte mogelijk te maken. Met deze nieuwe aankoop, voor een bedrag van 300.000 euro, maakt de regering het mogelijk om bijna 551m2 extra ruimte te consolideren en toe te voegen voor het project “Movy Club”.

Minister-President Rudi Vervoort: ‘Om de herinnering aan het verleden van de wijk en een heel tijdperk te bewaren, is het belangrijk deze mythische plaats in stand te houden. Het gaat hier om een gevestigde instelling, een kleine architecturale parel verscholen midden in het lagere stadsdeel van Vorst. Haar ene filmzaal behoort tot de mooiste zalen in modernistische art-decostijl die de hoofdstad rijk is. Wij zijn zeer verheugd met deze nieuwe aanwinst, die het renaissanceproject van de Movy Club aanzienlijk zal versterken.”, zegt minister-president Rudi Vervoort.

“Erfgoed en een bruisende stad kunnen perfect hand in hand gaan. De Art Deco cinema ‘Movy Club’ was lang een culturele hotspot voor de Wiels Wijk en zal dat nu opnieuw worden,” zegt Pascal Smet, Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed.