CRU 5 Heyvaert Poincaré

EFRO 2021-2027: de eerste 15 projecten om de leefomgeving van de Brusselaars te verbeteren zijn geselecteerd!

persbericht

29 juni 2023

Op initiatief van Minister-President Rudi Vervoort heeft de Brusselse regering voor een budget van 25 miljoen euro de eerste vijftien projecten van de nieuwe Brusselse EFRO-programmering 2021-2027 goedgekeurd. Hiervoor werden twee projectoproepen gelanceerd voor de financiering van gemeenschapsvoorzieningen in het kader van de duurzame wijkcontracten en de stadsvernieuwingscontracten.

Ter herinnering: het Brusselse EFRO-programma werd in juli 2022 goedgekeurd door de regering. Vervolgens werd het in september 2022 ingediend bij de Europese Commissie, die het in maart 2023 goedkeurde. Met steun van de Europese Unie ten belope van 121,3 miljoen euro bedraagt het totale budget van het programma meer dan 300 miljoen euro, wat een solide koers vormt voor de ondersteuning en de ontwikkeling van projecten en investeringen van gewestelijk belang die tegen eind 2029 in het Brussels Gewest moeten worden uitgevoerd.

Net als in het vorige EFRO-programma blijven innovatie en steun voor KMO’s belangrijke prioriteiten in het nieuwe programma. Daarnaast heeft de Brusselse Gewestregering – in overeenstemming met de door de EU bepaalde prioriteiten – ervoor gekozen om te investeren in energiebesparing, met name door energierenovatie van woningen en openbare gebouwen, in de digitalisering van openbare diensten en ten slotte in gemeenschapsvoorzieningen, vooral in onze kansarme wijken waar er een tekort is aan gemeenschapsinfrastructuur.

Voor de investeringen in de wijken werden in oktober 2022 twee projectoproepen met een omslag van meer dan 25 miljoen euro uitgeschreven om het gewestelijk beleid van duurzame wijkcontracten en stadsvernieuwingscontracten aan te vullen met een lokale dynamiek die van onderuit aangeeft welke gemeenschapsvoorzieningen prioritair zijn voor de bevolking.

Na de projectoproep over bovenlokale voorzieningen in de stadsvernieuwings­contractenselecteerde de Brusselse Regering op basis van de selectiefasen van de Directie EFRO vijf projecten voor een totaalbedrag van 12,5 miljoen euro:

 

 

 

Naam van het project

Begunstigden

Gemeenten

Bedragen Efro+BHR

SVC 1

SVC 1 – Sporthal Vergote

urban.brussels

Brussel

€ 4.000.000

SVC 2

SVC 2 – d’Hoogvorst

Gemeente Schaarbeek

Schaarbeek

€ 2.000.000

SVC 3

SVC 3 – Sporthal Bergensesteenweg 409

DBDMH

Anderlecht

€ 2.140.000

SVC 4

SVC 4 – Koningslaan / Theodore Verhaegenstraat 164

Gemeente Sint-Gillis

Sint-Gillis

€ 2.243.903,28

SVC 5

SVC 5 – Heyvaert – Poincaré – Manchester

urban.brussels

Sint-Jans-Molenbeek

€ 2.140.000

 

Aansluitend bij de oproep voor projecten voor buurtvoorzieningen in de Duurzame Wijkcontracten besliste de regering om, ook weer op basis van de selectiefasen van de Directie EFRO, de volgende tien projecten te selecteren voor een gezamenlijk bedrag van ruim 12,5 miljoen €:

 

Begunstigden

Naam van het project

Bedragen Efro+BHR

Sint-Gillis

Duurzaam wijkcontract Zuid, “Crèche + didactische tuin”

€                                  1.300.000

Brussel

Duurzaam wijkcontract Versailles, “Grote voorziening”

€                                  1.300.000

Koekelberg

Duurzaam wijkcontract Jacquet, “Toneelzaal”

€                                  1.300.000

Sint-Agatha-Berchem

Duurzaam wijkcontract “100 jaar later blazen we de Moderne Wijk nieuw leven in”, “sportzaal”

€                                       993.645,55

Stad Brussel

Duurzaam wijkcontract Helihaven-Antwerpen – Stad Brussel – elfde reeks (2021-2029), “Crèche”

€                                  1.300.000

Vorst

DWC Twee Wijken “Boerderij van de Bempt”

€                                  1.300.000

Schaarbeek

DWC Heuveltje – “Dupont”

€                                       537.131,66

Schaarbeek

DWC Heuveltje – “Crèche Brichautstraat”

€                                       699.480,53

Molenbeek

DWC Zwarte Vijvers – “Polyvalente pool van het huis van culturen en sociale samenhang”

€                                  1.300.000

Anderlecht

DWC Bizet – Agroresedas

€                                       993.645,55

 

Hieraan werd het gefaseerd project “Aby” van het Duurzaam Wijkcontract Abdij van Vorst toegevoegd voor een bedrag van 1.500.000 €.

De 15 geselecteerde projecten moeten ten laatste op 31 december 2029 zijn uitgevoerd en tegen begin 2031 operationeel zijn.

 

Brussels Minister-President Rudi Vervoort, bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling en het EFRO is bijzonder blij met deze eerste selectie: “De EFRO-programmering is een buitenkans, zowel voor het Brussels Gewest als voor de dragers van de projecten. Dankzij deze selectie kunnen we de voorzieningen verbeteren in onze kansarme wijken, waar een tekort is aan gemeenschapsinfrastructuur. En dit is nog maar het begin, want er zijn nog een twintigtal andere projectoproepen gelanceerd voor de eerste helft van 2023, goed voor een totale investering van meer dan 300 miljoen euro.

De resultaten van de tweede selectiegolf van projecten – voor strategische doelstellingen als huisvesting van kwetsbare bevolkingsgroepen, ontwikkeling van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur die een kwaliteitssprong mogelijk maakt en energierenovatie van overheidsgebouwen en bestaande sociale woningen van het EFRO 2021-2027 – worden in het najaar van 2023 voorgelegd aan de Brusselse Regering.

 

CRU 5 Heyvaert Poincaré – pôle productif culturel et créatif Manchester – Bodega
© BC + CIVIC
CQD Petite Colline – avant-projet de la crèche brichaut
© Wissel studio et ZAmpone architectuur