« Lijdt u aan autosolisme ? Praat erover met uw collega’s ! »

persbericht

21 mei 2019

De Brusselse Regering lanceert een bewustmakingscampagne rond autosolisme naar aanleiding van de Wereldmilieudag op 5 juni. De bedoeling : iedereen ertoe aanzetten om anders te gaan denken over zijn eigen mobiliteit in en rond Brussel.
 
Eerst en vooral moet erop gewezen worden dat dit voorstel van Minister-President Rudi Vervoort het resultaat is van een constructieve dialoog tussen de Brusselse overheid en BECI, met steun van het Brussels Economisch en Sociaal Comité.
 
Concreet gaat de Regering van start met een communicatiecampagne rond het autosolisme als verschijnsel, het massaal gebruik van de personenwagen door één enkele persoon, dat leidt tot een verkeersinfarct dat niet alleen vervelend is voor de bestuurders maar vooral ook schade toebrengt aan de Brusselse economie en de leefkwaliteit in Brussel. De campagne maakt gebruik van affiches, radiospotjes en de sociale media, maar ontplooit ook een brede mailing om iedereen te laten nadenken over het gebruik dat hij zelf maakt van de auto.
 
In een tweede fase worden bedrijven er in samenwerking met BECI vanaf 5 juni toe aangezet om op ludieke wijze de alternatieven voor de personenwagen te testen met het « Mobilty Passport », ontwikkeld door MaestroMobile. Bedrijven krijgen deze tool drie weken lang ter beschikking om iedereen de kans te geven zoveel mogelijk vervoermiddelen en mobiliteitsoplossingen uit te testen. De deelnemers kunnen daarbij gebruik maken van een toolbox die voorziet in het volledige bestaande aanbod, met tutorials en quizzen als voorbereiding. Ook krijgen ze kortingscodes voor de verschillende mobiliteitsdiensten om deze kosteloos te testen.
 
Deze aanpak van de Brusselse Regering, waar ook Minister van Werk en Economie Didier Gosuin en Minister van Mobiliteit Pascal Smet de schouders onder zetten, beoogt de lange termijn en versterkt verder de overlegdynamiek met de sociale partners die de voorbije jaren in Brussel tot stand is gebracht met Go4Brussels (Strategie 2025).
 
Minister-President Rudi Vervoort wijst op “het totaal vernieuwend karakter van dit initiatief door de gezamenlijke actie met de sociale partners rond mobiliteit. Ik hoop dat overheid en privé elkaar in dit project kunnen vinden op weg naar een luwere mobiliteit waar Brusselaars en Brusselse bedrijven beter van worden.”
Meer info ?
Lidia GERVASI Woordvoerder (FR)
Jo DE WITTE Woordvoerder (NL)