contrats ecole v2

Schoolcontract zorgt voor nieuwe, veilige plein voor Klavertje 4

persbericht

28 januari 2020

In 2018 kende het Brussels Gewest de eerste schoolcontracten toe. De Stad Brussel is erg blij dat haar Nederlandstalige kleuter- en basisschool Klavertje 4 in dit pilootproject werd opgenomen. Samen met  buurtbewoners, ouders en lokale organisaties, denkt de school na hoe zij een meer verbindende en open plek in de Noordwijk kan worden. Centraal in dit schoolcontract staat de aanleg van een verkeersveilig, groen voorplein dat de school met de sociale woonblokken verbindt. 

“De school ligt aan de Helihavenlaan. Elke dag is het hier een komen en gaan van 350 kinderen. Ze komen bijna allemaal uit de buurt, heel wat leerlingen wonen in de woontorens aan de overkant. Toch laten ouders hun kinderen hier niet met een gerust hart oversteken: te veel barrières, te veel verkeer, het is geen plek waar je graag wil zijn. Daar willen we met dit project verandering in brengen”, verklaart Ans Persoons, Schepen voor Stedenbouw, Openbare ruimte en Nederlandstalig onderwijs. 

Het schoolcontract is een nieuw gewestelijk beleidsinstrument waar ik zeer trots op ben. We zorgen voor betere stedelijke integratie door middel van stadsvernieuwing. We investeren in scholen die zich in kwetsbare wijken bevinden. Meestal hebben deze scholen een gebrekkig imago. Dat willen we net ombuigen door te investeren in de infrastructuur. Dit kan bijvoorbeeld door het hernieuwen van de fietspaden in de omgeving van de school tot het opknappen van de sporthal. Buurtbewoners krijgen op die manier toegang tot groene of publieke ruimte, ook buiten de schooluren. Deze investering zorgt niet alleen voor een herwaardering van de buurt, maar zorgt eveneens voor meer sociale cohesie tussen een wijk en haar inwoners”, zegt Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Waarom kreeg Klavertje 4 een schoolcontract?

Klavertje 4 ligt in de Noordwijk, een buurt met veel hoogbouw, druk verkeer en versnipperde groene ruimte. De buurt telt heel wat kansarme gezinnen met een beperkte toegang tot naschoolse vrijetijdsactiviteiten. In de school was reeds een brede school coördinator aan de slag, en aan de hand van dit schoolcontract willen we schoolinfrastuctuur nog beter inzetten om er een open plek van te maken waar de kinderen uit de buurt ook na de schooluren terecht kunnen voor tal van activiteiten.

Waarom een groen voorplein creëren?

De hoofdingang van de school ligt aan de Helihavenlaan. De openbare ruimte oogt er grijs, en is volledig afgestemd op autoverkeer. De Stad Brussel schreef onder begeleiding van de Brusselse Bouwmeester een wedstrijd uit met als voornaamste opdracht deze zone te vergroenen en in te richten op maat van voetgangers en fietsers. De jury koos voor het volgende project van team Act, Wauw en Tractebel:

  • De openbare weg zal van gevel tot gevel over de volledige lengte van de school opnieuw worden aangelegd (= 2000m2) metgerecycleerde kasseien met open voegen.
  • Accenten in gebakken rode aarde en extra zitbanken zorgen voor een speelse toets. Het voetpad wordt verbreedt, de rijweg versmalt en alles wordt op één niveau gebracht. Deze ingrepen zullen het verkeer doen vertragen.
  • Veilig oversteken kan in de toekomst op één van de drie zebrapaden.
  • Er komt een herstelplaats voor fietsen en een deel van weg wordt ingericht als ludiek fietsparcours zodat de kinderen uit de wijk de kans krijgen om in alle rust te leren fietsen.
  • Ook de verbinding naar het verhoogde plateau van de Lakense Haard krijgt een make-over. Een nieuwe grote trap zal makkelijk toegang verlenen tot de woonplaats van een groot aantal leerlingen en een ware ontmoetingsplek vormen voor de buurt.
  • Ook door de aanplanting van nieuwe bomen tot vlak tegen het rijvak, willen we automobilisten dwingen hun snelheid te matigen.

In 2020 wordt het project verder uitgewerkt, de vergunning aangevraagd en de aannemer aangeduid. De werken zouden in 2021 van start moeten gaan en  worden geraamd op 700.000 euro (470.000 euro Brussels Gewest en 230.000 euro Stad).

Na de werken zullen de speelplaats van de school en de openbare weg naadloos in elkaar overvloeien. De school wordt toegankelijker en de hele omgeving nodigt uit tot ontmoeting. Alle ingrepen zijn er op gericht om het autoverkeer fysiek te dwingen om te vertragen en de zone te vergroenen. Deze heraanleg is ook een voorbereiding op de mogelijke afsluiting van de straat in een later stadium –  in afwachting van het mobiliteitsplan van mijn collega Bart Dhondt”, vat Ans Persoons het project samen.

Meer info ?
Zeynep BALCI Woordvoerder (NL)
Nancy NGOMA Woordvoerder (FR)
Jens POPELIER Kabinet Ans Persoons