hotels étoiles

Een nieuwe “sterrenclassificatie” voor de Brusselse hotels

persbericht

6 februari 2020

Sinds 15 januari 2020 kunnen de Brusselse hotels gebruik maken van een nieuw systeem van comfortclassificatie. Deze maatregel kadert in de nieuwe reglementering die op voorstel van Minister-President Rudi Vervoort is goedgekeurd.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is door de zesde staatshervorming bevoegd gemaakt voor toerisme. Het Gewest had de comfortclassificatie van toeristische verblijven, die vroeger afhing van de Gemeenschappen, tot dusver nog niet wettelijk geregeld. Daarin is nu dus verandering gekomen.

De invoering van de comfortclassificatie is in de eerste plaats gericht op de verblijven die ingedeeld zijn als hotel. De hotels krijgen de mogelijkheid om hun vroegere classificatie te behouden of om zich niet meer te laten classificeren. In dat laatste geval mogen ze dus geen melding meer maken van een classificatie.

Deze maatregel is overigens afgestemd op de “hotelstars-indeling”, die toegepast wordt in de andere gewesten en gemeenschappen, maar ook in het buitenland. Deze nieuwe criteria zijn het resultaat van onderhandelingen tussen meerdere Europese landen waaronder ook België en werden opgesteld in samenspraak met de internationale afnemers van hoteldiensten.  Iedereen haalt voordeel uit deze noodzakelijke stroomlijning.

De sterren van de Brusselse hotels worden in ere hersteld. Dat is een goede zaak voor de toeristen die meteen een indicatie krijgen van het niveau van de dienstverlening, maar ook voor de hoteluitbaters die zich beter zullen kunnen positioneren op de markt”, volgens Minister-President Rudi Vervoort.

Hoteleigenaars kiezen vrijwillig of ze meedoen met het systeem. Dat kan hen stimuleren om hun infrastructuur en hun activiteit verder te ontwikkelen, zonder dat zij gebukt dreigen te gaan onder verplichte investeringen om aan deze criteria te voldoen.

De sterrenclassificatie blijft voor de hotels een belangrijk instrument om zich te positioneren en zich te onderscheiden. Het is ook een manier om de kwaliteit en de diversiteit van de dienstverlening in de sector in de kijker te plaatsen. De online audittool zal de mogelijkheid bieden om de toekomstige classificatie, met tussencategorieën gaande tot “vijf sterren superior”, te testen”, aldus nog Rodolphe Van Weyenbergh, secretaris-generaal van de Brussels Hotels Association.

Het gewestelijk bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid zal de aanvragen ontvangen en onderzoeken, audits uitvoeren en sterren toekennen op basis van een procedure waarbij ook de uitbater die wil toetreden tot het nieuwe classificatiesysteem, betrokken zal worden. Het zal ook instaan voor controles om ervoor te zorgen dat de geclassificeerde verblijven garant blijven staan voor kwaliteit.

Meer info ?
Zeynep BALCI Woordvoerder (NL)
Nancy NGOMA Woordvoerder (FR)