samusocial poincaré

Renovatie van het opvangcentrum poincare betere infrastructuur en zorg voor daklozen

Persbericht

21 juni 2022

De Brusselse regering heeft op initiatief van minister-president Rudi VERVOORT een grondige renovatie laten uitvoeren van het gebouw gelegen aan de Poincarélaan in Anderlecht dat New Samusocial sinds 2016 betrekt. Die opknapbeurt was nodig om de kwaliteitsvolle opvang en dienstverlening aan daklozen in het Brussels Gewest te kunnen blijven garanderen. De werken, die vrij omvangrijk waren, werden gestart in het najaar van 2020 en werden in april dit jaar afgerond.

Het gebouw waarvan sprake is een oud kantoorgebouw dat sinds 2015 aan het Gewest toebehoort en in 2016 in gebruik werd genomen door de vzw New Samusocial (NSS). Door zijn centrale ligging is het complex vlot bereikbaar voor zowel het doelpubliek als de sociale werkers die hen begeleiden. De grootte van het gebouw (6666,75m²) zorgt ervoor dat er voldoende ruimte is om aan alle behoeften van de bezoekers te voorzien. Bij de herstellingen werd ook rekening gehouden met de potentiële impact op de buurtbewoners. Om die te minimaliseren is het nieuwe centrum voorzien van verschillende ontspanningsruimten.

Het project is het resultaat van een samenwerking tussen drie partijen, namelijk het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (De grondregie van de Gewestelijke Overheidsdienst), de gemeente Anderlecht en New Samusocial.

Tot de ingrijpende werken die uitgevoerd werden, behoren:

– de vervanging van 90 % van het buitenschrijnwerk;

– de opdeling van landscape-kantoorruimten tot kamers door het plaatsen van lichte wanden;

– de modernisering van de installaties voor speciale technieken;

– de aanpassing van de verlichtingsvoorzieningen aan de LED-technologie;

– het updaten van het brandbestrijdingssysteem;

– de aanpassing van de persoons- en goederenliften aan de normen;

– de installatie van nieuwe doucheruimten en nieuw sanitair;

– de infrastructuur toegankelijk maken en uitrusten voor personen met een beperkte mobiliteit;

– de verbetering van de warmte-isolatie;

– de renovatie van de afwerking (vloeren, muren en plafonds);

– platte daken omvormen tot groendak;

Dankzij deze aanpassingen kan het gebouw nu tot 300 personen per nacht herbergen. Het complex telt 5 verdiepingen voor de opvang, huisvesting en ondersteuning van daklozen. Tot op heden worden enkel alleenstaande mannen in het centrum opgevangen; de samenstelling van het opgevangen publiek kan evolueren naargelang van de evolutie van de huisvestingsbehoeften in het Brussels Gewest. Op de laatste twee verdiepingen zijn de kantoren van New Samusocial gevestigd, terwijl een deel van de eerste verdieping ook dienst doet als ziekenboeg en consultatieruimte.

Dit renovatieproject maakt deel uit van het globale en proactieve beleid van het Gewest om zijn voorzieningen voor opvang en persoonlijke bijstand te moderniseren en te verbeteren. In september van dit jaar wordt een tweede opvangcentrum ingehuldigd. Het gaat om het oude commissariaat in de Jan Blockxstraat dat omgebouwd is tot opvangcentrum waar dagelijks een 80-tal mensen terecht zullen kunnen.  

Minister-President Rudi Vervoort is zeer tevreden met het resultaat: “Door de renovatie zorgen we er niet alleen voor dat de vzw zich kan focussen op haar hoofdopdracht, met name hulp bieden aan mensen in nood. Tevens bieden we een antwoord op een humanitair probleem dat steeds meer mensen in het Brussels Gewest treft. Mensen zonder een woonst verdienen te worden opgevangen in de best mogelijke omstandigheden. We hopen uiteraard dat dit soort structuren met de tijd overbodig worden, maar in tussentijd moeten we er alles aan doen om iedereen zo menswaardig mogelijk op te vangen.”

Alain Maron, Brussels minister van Welzijn, verklaart: “De middelen die het Gewest toekent, dragen in grote mate bij tot de verbetering van de kwaliteit van de infrastructuren waar New Samusocial opvang biedt aan daklozen. De renovatie van de Poincarré-site die vandaag wordt inghuldigd, vormt daar een voorbeeld van. In het verleden werd deze noodopvang georganiseerd in omstandigheden die een stuk minder menswaardig waren en besteedde de instelling veel tijd en geld aan het zoeken naar en inrichten van gebouwen die tijdelijk of seizoensgewijs betrokken werden. De verbetering van de kwaliteit van de infrastructuren is absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de opvang en begeleiding van de mensen van een hoogstaande kwaliteit zijn. Wat dit tweede aspect van de steun betreft, staat de verhoging van de door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie toegekende dotatie symbool voor de wil om deze kwaliteitssprong te ondersteunen.”

“Dit verblijfscentrum vervult een belangrijke taak door daklozen een waardig onderdak te bieden. Anderlecht neemt het voortouw in de strijd tegen dakloosheid. In samenwerking met New Samusocial wordt alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat het centrum goed in de wijk wordt geïntegreerd. Er zal regelmatig contact worden opgenomen met de omwonenden”, verklaart Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht

De renovatie van het centrum kadert in de inspanningen om de kwaliteit van de opvang te verbeteren, waarmee het nieuwe bestuursteam van New Samusocial drie jaar geleden begonnen is. De slaapzalen werden opgedeeld in kamers op mensenmaat. Het gebruikte materiaal en de sanitaire voorzieningen beantwoorden aan onze nieuwe hygiënenormen. De ruimten werden heringericht, zodat ze geschikt zijn om 24 uur op 24 mensen op te vangen. Er is dus afgestapt van het model van nachtopvang uit het verleden, dat niet alleen leidde tot ongemakken doordat vele bewoners zich op de tijdstippen waarop de centra opengingen en sloten, in de wijk begaven, maar dat ook niet toeliet om aangepaste opvang te bieden voor de meest kwetsbaren,” aldus Stéphane Heymans, voorzitter van Samusocial.