plan d'urgence logement

Presentatie van het noodplan voor huisvesting

persbericht

7 januari 2021

De Brusselse regering heeft vandaag een ambitieus huisvestingsplan voor Brussel voorgesteld. Het gaat om een realistisch en concreet plan dat gericht is op de korte termijn, dat gefinancierd wordt en ook financierbaar is en dat tot slot transversaal en open is – in die zin dat alle huisvestingsactoren, zowel de overheid als de privésector, erbij betrokken zijn. Zoals aangekondigd in de algemene beleidsverklaring is huisvesting tijdens deze legislatuur de prioriteit voor mijn regering. We zetten alle mogelijke middelen in om voor meer dan 15.000 Brusselse gezinnen een oplossing aan te reiken.

HET NOODPLAN VOOR HUISVESTING BESTAAT UIT:

33 CONCRETE ACTIES VERDEELD OVER 5 ACTIETERREINEN

1. HET AANBOD EN DE KWALITEIT VAN WONINGEN MET EEN SOCIAAL KARAKTER VERHOGEN

2. HET OVERHEIDSOPTREDEN INZAKE HUISVESTING VERBETEREN

3. ALLE HUURDERS ONDERSTEUNEN

4. HET RECHT OP HUISVESTING WAARBORGEN

5. DE TOEGANG TOT EIGENDOM BEVORDEREN

Klik hier om de samenvatting te downloaden