asile

Mensen die in tenten slapen in Molenbeek geëvacueerd

persbericht

7 maart 2023

Vandaag werden de mensen die in tenten aan het kanaal in Sint-Jans-Molenbeek verbleven overgebracht naar verschillende opvanglocaties. Onder coördinatie van de burgemeester van Molenbeek Catherine Moureaux, werkten Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor, Brussels minister-president Rudi Vervoort de voorbije dagen een scenario uit om dit zo vlot mogelijk te lagen gebeuren. Ze willen een oplossing bieden voor de schrijnende situatie waarin de mensen verbleven.

In een eerste beweging werden er 40 mensen in het netwerk van Fedasil geïntegreerd en nog eens 40 mensen zullen morgen worden overgenomen. De anderen krijgen een oplossing via de noodopvang van het gewest en de gemeente die van korte duur zal zijn. Wie recht heeft op opvang wordt in het netwerk van Fedasil geïntegreerd. Wie geen recht heeft op opvang wordt via het Brussels Gewest naar de daklozenopvang toegeleid. De registratie van de mensen is bezig.

Nicole de Moor: “Na het sluiten van het kraakpand in de Paleizenstraat werkten we al een hele tijd aan een oplossing voor de mensen die aan het kanaal in Molenbeek verbleven. Hoewel de situatie moeilijk blijft en het opvangnetwerk volledig verzadigd is creëert Fedasil continu plaatsen bij. Ik ben tevreden dat er door een goede samenwerking geen mensen meer op de kaai in tentjes moeten verblijven. Een oplossing voor deze crisis is dat echter niet. Het is noodzakelijk om structurele maatregelen te nemen.”

Rudi Vervoort: “De mensen op de brug leven al maanden onder inhumane omstandigheden. De situatie was niet alleen onaanvaardbaar, maar ook ongezond en onveilig voor de vele voetgangers en fietsers die dagelijks langs het kanaal passeerden. Via goede samenwerking met de Staatssecretaris en de burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek kunnen we deze mensen onder veel betere omstandigheden opvangen en laten doorstromen in het regulier opvangnetwerk van Fedasil .”