CST photo

Inwerkingtreding van het Covid Safe Ticket (CST) in het Brussels Gewest: verduidelijking van de maatregelen

persbericht

28 september 2021

Naar aanleiding van de aankondiging dat het Covid Safe Ticket in het Brussels Gewest op 15 oktober van kracht wordt, licht dit persbericht de maatregelen die tot die datum gelden toe voor de betrokken sectoren en wat verandert op 1 oktober.

Het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 30 augustus 2021 met het oog op het behoud van bepaalde beperkingen op het Brussels grondgebied om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, wordt verlengd tot en met 14 oktober.

Dit betekent dat de volgende maatregelen van kracht blijven tot en met 14 oktober aanstaande:

Voor de Horeca, in cafés en restaurants en voor professionele horeca-activiteiten tijdens private bijeenkomsten (buiten de woonplaats of een daarmee gelijkgestelde locatie):

  • een afstand tussen de tafels van 1,5 meter;
  • enkel zitplaatsen;
  • hoogstens 8 personen per tafel;
  • naleving van de plaatselijke voorschriften voor terrassen;
  • verplicht dragen van mondmasker bij verplaatsingen binnen;
  • een geluidsniveau beperkt tot 80db in binnenruimten.

Voor erediensten en plechtigheden

Het maximumaantal personen dat mag deelnemen aan erediensten en plechtigheden blijft 200 binnen en 400 in de buitenlucht, met maskerdracht en social distancing en met naleving van eventuele specifieke protocollen. Er zijn uitzonderingen op het aantal deelnemers mogelijk als de gemeentelijke overheid hiermee heeft ingestemd.

Deze maatregelen gelden voor:

– burgerlijke huwelijken;

– de individuele of collectieve uitoefening van de eredienst en van de niet-confessionele morele dienstverlening;

– het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening;

– begrafenissen en crematies in de daartoe bestemde gebouwen;

– een bezoek aan een begraafplaats.

 

Voor alle andere sectoren, hetzij inrichtingen die behoren tot de cultuur- recreatie- en feestsector, de zorgsector, sport- en fitnesscentra, handelsbeurzen en congressen, en residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen  blijven de maatregelen van het besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 30 augustus eveneens gelden.

 

Deze maatregelen blijven dus van toepassing tot en met 14 oktober BEHALVE het sluitingsuur om 1u ‘s nachts voor nachtwinkels, evenementen en horeca, dat wordt opgeheven op 1 oktober. Deze opheffing is het gevolg van de beslissing om discotheken te heropenen (zie onder). Op diemanier zijn de uren gelijkgeschakeld voor deze sector.

Vanaf 15 oktober worden de beperkende gezondheidsmaatregelen die voorzien waren in het besluit van 30 augustus opgeheven voor de sectoren waar het CST van kracht wordt volgens de regels vastgelegd in de Brusselse ordonnantie die het rechtskader vervolledigt dat voortvloeit uit hetakkoord tussen de federale overheid en de deelstaten over de wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

Vanaf 1 oktober geldt het CST effectief voor:

  • de discotheken overal in België, dus ook in Brussel
  • de evenementensector op het Brussels grondgebied, voor evenementen met méér dan 50 aanwezigen binnen en 200 aanwezigen buiten.