manif

Het "vrijheidskonvooi" verboden in Brussel

Persbericht

10 februari 2022

Om het vrijheidskonvooi, dat tot nu toe nog geen toelating kreeg omdat er geen aanvraag werd ingediend, het hoofd te bieden, zetten de Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, de Minister-President Rudi Vervoort en de Burgemeester van Brussel Philippe Close de federale, regionale en lokale middelen in om de blokkering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te voorkomen.

De Federale Politie zal aan de grens namelijk de gemotoriseerde voertuigen die komen betogen in België aan de Belgische hoofdwegen controleren. Het Gewest en de Stad Brussel zullen een Besluit nemen dat betogingen verbiedt voor gemotoriseerde voertuigen op hun grondgebied. In de praktijk zullen de politiezones van de hoofdstad met de hulp van de federale politie gemotoriseerde voertuigen die naar de hoofdstad komen ondanks het verbod omleiden naar Parking C.

Deze samenwerking tussen de drie bestuursniveaus heeft tot doel om de openbare orde in de hoofdstad zo min mogelijk te beïnvloeden.

Onder coördinatie van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zitten de betrokken diensten samen om de aanpak te bespreken.