BRUSSELS days spain

Brussels Days: het Brussels Gewest op exportmissie naar Madrid en Barcelona!

persbericht

18 september 2023

Elk jaar trekt het Brussels Gewest er met de Brussels Days op uit om volop zijn troeven uit te spelen en het hart van telkens een andere grootstad te veroveren. Voor de zeventiende jaargang van dit belangrijke internationale evenement zet Brussel niet koers naar één, maar naar twee Spaanse grootsteden:  Madrid en Barcelona!

De Brussels Days 2023 verlopen onder leiding van Brussels minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor toerisme en het imago van Brussel, en de staatssecretaris voor Europese en internationale betrekkingen en buitenlandse handel, Ans Persoons. Daarnaast neemt ook een uitgebreide Brusselse delegatie van een veertigtal bedrijven en vertegenwoordigers van de toeristische sector deel aan de Brussels Days in Madrid en Barcelona, die zullen plaatsvinden van maandag 18 september tot en met vrijdag 22 september 2023.

De Brussels Days vinden sinds 2006 elk jaar plaats in een andere stad. Ze zijn bedoeld om met de hulp van de gewestelijke instellingen visit.brussels, Brussels International en hub.brussels het Brussels Gewest steviger te positioneren op het internationale toneel, zijn economie en zijn toeristisch potentieel in de verf te zetten en de schijnwerpers te richten op de talenten en de culturele rijkdom die het te bieden heeft en op de typisch Brusselse manier van leven.

De gewestelijke diensten hebben een goed gevuld programma uitgewerkt, dat de verschillende Brusselse, Madrileense en Barcelonese zakenlieden de gelegenheid zal bieden om met elkaar in gesprek te gaan, ervaringen te delen en samen te werken.

Dit jaar zullen voornamelijk de volgende sectoren centraal staan:  

  • Toerisme: een twaalftal vooraanstaande vertegenwoordigers van de culturele en de toeristische sector vergezellen de delegatie en krijgen de gelegenheid om zichzelf aan te prijzen bij de lokale toeristische spelers in Madrid en Barcelona.
  • Duurzaam bouwen: er zijn bezoeken gepland aan enkele voorbeeldige projecten in Barcelona die nog in opbouw of reeds afgewerkt zijn en tijdens dewelke onze Brusselse bedrijven inspiratie kunnen opdoen. Ze zullen ook expertise kunnen uitwisselen tijdens een seminarie over koolstofvrij bouwen, een thema waarin Brussel zowel qua vakkennis als qua ervaring uitblinkt.
  • Vrouwelijk ondernemerschap (Women in Tech): de Belgische Vereniging van Vrouwelijke Bedrijfsleiders (VVB) en de Spaanse nationale vereniging van vrouwelijke ondernemers (ASEME) zullen een protocol voor een samenwerkingsovereenkomst sluiten om uitwisselingen en samenwerking tussen Brussel en Spanje te bevorderen. Er staan ook rondetafelgesprekken met Be Central, Girleek en Furth’er op het programma.
  • De audiovisuele sector: het is de bedoeling Brusselse en Spaanse instanties ervaringen te laten uitwisselen en te laten samenwerken om vrouwelijke ondernemers een prominentere plaats te geven in de audiovisuele sector en onze steden aan te zetten tot meer gezamenlijke producties. De Brusselse verenigingen “Elles font des films” en “Dames draaien” zullen deelnemen aan de rondetafelgesprekken om hun expertise aan te reiken.
  • Fintech: in Madrid zal een seminarie worden georganiseerd waarop experten uit de sector samenkomen om de rol van Brussel als voortrekker op het vlak van fintech in Europa te benadrukken en zoveel mogelijk Spaanse bedrijven te overtuigen om te investeren en zich te vestigen in ons gewest.
  • Erfgoed: belichting van de banden tussen het Catalaanse modernisme en de Brusselse art nouveau, waarvan we dit jaar de honderdste verjaardag vieren, met de opening van de digitale tentoonstelling (NFT) van de werken in het huis Hannon opgezet door een Spaanse kunstenares.
  • Cultuur: het doel is om de rijkdom en de creativiteit van de Brusselse artistieke en culturele sector in de kijker te zetten. Zo zal in de Avenida de Bruselas in Madrid een stedelijkemuurschildering worden aangebracht door de Brusselse street artist en sjabloonkunstenaar Jonathan Pauwels (aka Jaune). Voorts stuurt het toekomstige Brusselse museum voor hedendaagse kunst KANAL twee internationaal vermaarde gezelschappen uit Brussel voor een opvoering naar het MACBA, het beroemde museum voor eigentijdse kunst in Barcelona.

De missie biedt tevens de gelegenheid om in Barcelona het tweede Brussels House in te huldigen, nadat er eerder dit jaar in februari al één in Milaan werd geopend. Het doel van de Brussels Houses is eenvoudig: de Brusselse smaakmakers in de best mogelijke omstandigheden en zonder al te grote investeringen de kans geven internationaal aanzien te verwerven. Ze fungeren als uitstalraam voor de economie en het toerisme van het Gewest en bieden een unieke kans om een internationaal cliënteel kennis te laten maken met onze producten en nieuwe lokale partners aan te trekken.

Op de agenda staan ook officiële ontmoetingen van de minister-president en de staatssecretaris met de Madrileense en Catalaanse overheden. Er zal gesproken worden over de gemeenschappelijke uitdagingen waarmee alle grootsteden te maken krijgen: massatoerisme en toeristische accommodatie, mobiliteit, duurzaamheid, stedenbouw en erfgoed.

Brussels minister-president Rudi Vervoort, bevoegd voor toerisme en het imago van Brussel: “Tijdens deze Brussels Days staat voor mij één groot doel voorop en dat is de banden tussen Brussel, Madrid en Barcelona versterken.  We hebben gekozen voor de twee vanuit economisch en toeristisch oogpunt belangrijkste Spaanse steden, omdat Spanje de derde grootste toeristische markt voor het Brussels Gewest is en de tiende afzetmarkt voor Brusselse goederen en Belgische diensten, die grotendeels afkomstig zijn uit het Brussels Gewest. Het is dus van het allergrootste belang om er onze toeristische, maar ook onze economische, culturele en erfgoedkundige troeven te promoten. Dankzij de medewerking van visit.brussels, Brussels International, hub.brussels en onze ondernemers, ontwerpers en kunstenaars kunnen we tijdens de Brussels Days in het buitenland uitpakken met onze know-how in heel wat domeinen. Ik ben zeer blij dat ik onze Brusselaars in de schijnwerpers mag zetten!”

“Ik had voor mijn eerste missie in het buitenland niets mooiers kunnen wensen dan de Brussels Days! Ik ben er rotsvast van overtuigd dat Brussel ons beste visitekaartje is in het buitenland. We moeten trotser zijn op onze stad, op het feit Brusselaar te zijn en op onze Brusselse way of life!”, aldus Ans Persoons, Brussels staatssecretaris voor Europese en internationale betrekkingen en buitenlandse handel. “Tijdens onze ontmoetingen en onze vele bezoeken in Spanje willen we Brussel in de kijker plaatsen, onze bedrijven en talenten, met bijzondere aandacht voor onze getalenteerde vrouwen, voorstellen en onze Brusselse identiteit promoten aan de hand van onze cultuur en ons erfgoed. We hebben de ambitie om deuren te openen, onze betrekkingen te versterken, investeringen aan te trekken en onze toeristische en culturele aantrekkingskracht te vergroten. Zo staat de geplande opening van het tweede Brussels House in Barcelona perfect symbool voor het werk dat we leveren om ons Gewest tijdens de Brussels Days te promoten!”