cour récréation

Het Brussels Gewest steunt scholen bij het verbeteren van hun speelplaatsen: meet ruimte voor groen, spel en ontdekking

persbericht

29 juni 2021

In het kader van de gewestelijke beleidsverklaring en de GO4Brussels 2030-strategie heeft de Brusselse regering op initiatief van minister-president Rudi Vervoort, de Dienst Scholen van perspectief.brussels en Leefmilieu Brussel de opdracht gegeven om te werken aan de verbetering van de speelplaatsen in het Brussels Gewest.

De speelplaats is een plaats om te spelen, te leren, te ontdekken, elkaar te ontmoeten, zich uit te drukken, stoom af te blazen en op te laden, en maakt dus integraal deel uit van het schoolleven. Daarnaast is het vaak de ontvangstruimte van de school. De kwaliteit van de speelplaats heeft dan ook een onmiskenbare invloed op het welzijn van de leerlingen.

In dat kader hebben de Dienst Scholen van perspective.brussels en Leefmilieu Brussels een praktische gids ontwikkeld om de  speelplaatsen te optimaliseren.

Deze gids wil drie doelstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verwezenlijken:

  1. Een verbetering van het welzijn van de kinderen en van het pedagogisch en omkaderingsteam;
  2. De verwezenlijking van de mileudoelstellingen van het Brussels Gewest als de speeltijd kan worden omgevormd tot een bioklimatologische ruimte;
  3. De verbetering van de interacties tussen de schoolinfrastructuur en de stedelijke ruimten door meer en betere collectieve voorzieningen toegankelijk te maken voor de Brusselse bevolking.

“In een steeds dichter wordende stedelijke context brengt de ontwikkeling van speelplaatsen veel voordelen en mogelijkheden met zich mee voor zowel scholen als buurtbewoners. Deze gids zet aan tot nadenken over de diversifiëring van de gebruiksmogelijkheden van de speelplaats voor de school, de buurt en het Brusselse Gewest en kan als inspiratie dienen voor scholen die begroeide recreatieruimten willen aanleggen die beter gedeeld worden en aangenamer zijn om in te leven, zowel tijdens als buiten de schooluren, ten voordele van zoveel mogelijk mensen. “zegt minister-president Rudi Vervoort van Brussel.

Alain Maron, Brussels minister voor Klimaattransitie en Leefmilieu, is verheugd over de publicatie van deze gids, die tal van tips en instrumenten aanreikt voor scholen die hun speelplaatsen groener, gezelliger en inclusiever willen maken. “Een andere kijk op speelplaatsen met planten betekent Brussel veerkrachtiger maken tegen de opwarming van de aarde, maar het is vooral een kans om het gebruik ervan opnieuw te bekijken, zodat iedereen er zijn plaats kan vinden en volledig kan herbronnen. Deze gids is een aanvulling op de projectoproep ‘Re-creatie’ van Leefmilieu Brussel voor scholen die dit avontuur willen aangaan om opnieuw contact te leggen met de natuur.”

De oproep “Re-creatie” waarvan het doel is om groene recreatiegebieden te creëren die beter zijn aangelegd en daardoor aangenamer zijn om te gebruiken tijdens en buiten de schooluren, richt zich tot scholen van tot de officieel erkende onderwijsnetten die gelegen zijn in gebieden met een tekort aan groene ruimtenprioritaire groene zone van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling en/of in gebieden die bijdragen aan de stedelijke hitte-eilanden.

Het interesseformulier moet vóór 15 juli 2021 middernacht worden opgestuurd naar het volgende e-mailadres: school@leefmilieu.brussels.

In juli-augustus 2022 zal de definitieve selectie van de projecten plaatsvinden en tussen eind 2023 en medio 2024 worden de eerste resultaten van de speelplaatsen verwacht.

De praktische gids is op dinsdag 29 juni naar alle scholen in het Brussels Gewest gestuurd en is beschikbaar op de websitehttps://beecole.brussels/nl/be-school/onze-publicaties