brukin2022

Het Brussels Gewest op officieel bezoek in Kinshasa om de bilaterale banden aan te halen

Persbericht

18 maart 2022

Minister-President Rudi Vervoort brengt van 19 tot 25 maart een officieel bezoek aan Kinshasa voor een politieke, economische en handelsmissie in het kader van het Samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stadsprovincie Kinshasa en dat naar aanleiding van de Belgische Economische Week. Pascal Smet, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel en Internationale Betrekkingen, zou de missie aanvankelijk vergezellen, maar zal deze wegens een zeer recente infectie van het coronavirus niet meer kunnen bijwonen.

In 2019 ontmoetten Rudi Vervoort en Pascal Smet de President van de Democratische Republiek Congo, Félix Tshisekedi, bij diens officieel bezoek aan België. Tijdens deze ontmoeting wezen beide partijen op hun wil om opnieuw bilaterale betrekkingen aan te knopen en de bestaande banden te versterken, zowel op administratief als op economisch en cultureel vlak.

Het Brussels Gewest heeft sinds 2016 een samenwerkingsakkoord met de Stadsprovincie Kinshasa waarin beide partners hun intentie uitdrukken om onderlinge samenwerking te stimuleren en uit te breiden op het vlak van leefmilieu, informatica, cultuur, gender, bestuurlijke en institutionele capaciteitsopbouw.

In dat kader vindt de officiële missie van het Brussels Gewest naar Kinshasa van 19 tot 25 maart plaats tijdens de jaarlijkse Belgische Economische Week in de Democratische Republiek Congo. Het bezoek heeft de vorm van een handelsmissie van de drie gewesten, die geleid wordt door hub.brussels, het Brussels agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven. Maar er is ook ruimte voorzien voor een politiek en cultureel luik dat aansluit bij het bestaand bilateraal partnerschap. Minister-President Rudi Vervoort zal aan het hoofd staan van een delegatie bestaande uit verkozenen en hoge ambtenaren van het Brussels Gewest en de Stad Brussel. Beide Brusselse regeringsleden worden vergezeld door een groep Brusselse, Waalse en Vlaamse ondernemingen, universiteiten, culturele instellingen en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

Het programma is goed gevuld en legt de nadruk op een reeks thema’s die verband houden met digitalisering, circulaire economie, vrouwelijk ondernemerschap, gezondheid en cultuur.

Op politiek niveau gaat de Brusselse Minister-President met de Gouverneur van de Stadsprovincie Kinshasa een addendum bij het samenwerkingsakkoord ondertekenen waarin de prioritaire thema’s voor de volgende jaren staan omschreven. Ze zullen ook meerdere beleidsverantwoordelijken ontmoeten, waaronder de Eerste Minister en de Minister van Volksgezondheid.

Er staan verscheidene bezoeken op het programma, onder meer aan projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Het gaat hierbij om projecten die steun krijgen van het Brussels Gewest via het door Brussels International gecoördineerde ‘Projectoproep Zuid’.

Zevenenzeventig ondernemingen hebben zich ingeschreven voor de eerste economische missie met de drie gewesten naar de Democratische Republiek Congo. Ruim honderd economische vertegenwoordigers maken zo de verplaatsing mee om in Congo partners te zoeken in uiteenlopende sectoren zoals de bouw, de digitale wereld, de gezondheids- en energiesector of consultancy. Velen onder hen beschikken al over ervaring met export naar Afrika of hebben er reeds contacten. Door de bevoorrechte relaties die bestaan tussen beide landen en tussen de twee hoofdsteden staat Congo op de eerste plaats in de lijst met landen waarnaar Brusselse goederen worden uitgevoerd op het Afrikaanse continent. Hub.brussels heeft de intensieve voorbereidingswerkzaamheden voor deze missie op zich genomen. Zij hebben een platform opgericht waarbij seminaries kunnen worden gehouden en een veelheid van B to B en B to G ontmoetingen en bezoeken op het terrein mogelijk zijn. Dit platform biedt de mogelijkheid om de banden aan te halen en de aandacht te vestigen op de kwaliteit van Belgische producten en diensten, maar ook op onze ervaring op het Afrikaanse continent.

Cultuur als vector van de hechte band tussen onze twee steden is eveneens een belangrijk thema van deze missie. Meerdere activiteiten en projecten zullen worden voorgesteld zoals die van de vzw Connexion met de KVS, Kanal-Centre Pompidou, de VUB en de vzw Brussel 2030, die een centrale plaats wil voorbehouden voor de band tussen Brussel en Kinshasa bij de voorbereiding van de kandidatuur van Brussel om Culturele Hoofdstad van Europa te worden in 2030.

Tenslotte biedt de missie ook op academisch niveau kansen om de aandacht te vestigen op onze universiteiten, de ULB en de VUB, die beiden erg actief zijn in de Democratische Republiek Congo. Zij gaan er hun activiteiten voorstellen en nieuwe samenwerkingspistes onderzoeken tijdens een symposium dat specifiek hieraan gewijd wordt.