BruKin2022 bilan

Balans van de missie #BruKin2022: Brussel en Kinshasa halen hun banden aan

Persbericht

28 maart 2022

“De economische, politieke, culturele en academische missie die ik geleid heb, was een groot succes”, stelt Brussels minister-president Rudi Vervoort vast. “We vormen samen één familie. Onze banden zijn weer hechter geworden. Dankzij de vele contacten die er gelegd zijn, onder meer met de eerste minister van de Democratische Republiek Congo (DRC) en de gouverneur van Kinshasa, luidde deze missie een vruchtbare nieuwe start in. Zij heeft het pad geëffend voor een sterke samenwerking tussen onze beide bevriende landen”, aldus de Brusselse minister-president.

Vanuit economisch oogpunt is het nog te vroeg om conclusies te trekken en te weten welke resultaten de missie allemaal heeft opgeleverd. De vooruitzichten ogen alleszins zeer veelbelovend. Internationale handel is als een marathon. Daarom zullen de Belgische bedrijven in de komende maanden nog moeten teruggaan om verder besprekingen te voeren. Toch konden er al een paar eerste successen worden geboekt. Zo sloten enkele bedrijven die mee waren met de delegatie, in verschillende domeinen belangrijke overeenkomsten met hun gewaardeerde Congolese partners met name op het gebied van telegeneeskunde, textiel, bouw en milieu. Deze missie bood de bedrijven tevens de gelegenheid om hun ervaring te delen en hun behoeften kenbaar te maken tijdens allerlei leerrijke en boeiende seminaries over de toestand van de Congolese economie en de kansen die zich aandienen in de bouwsector, maar ook op het vlak van milieu en digitalisering.  

Eveneens werd de betrachting van Rudi Vervoort en Pascal Smet om de economische missies van hub.brussels aan te grijpen om de bevolkingen dichter bij elkaar te brengen, de voorbije dagen waargemaakt.

Zo was er naast het economische gedeelte, ook een academisch, cultureel en politiek luik aan de missie gekoppeld. In dat verband bezocht de delegatie verschillende projecten die gefinancierd worden via de projectoproep voor het zuiden van Brussels International. Daarbij maakte het project CIPROC, dat voortreffelijk werk levert voor het vrouwelijke ondernemerschap in Congo, veel indruk. Ook de ontmoetingen in het kader het project “Leaving no one behind” over de sociaal-economische empowerment van de LGBTQi+-gemeenschap, en de ontmoeting met de leerlingen van de school Kibunda de Nsele lieten niemand onberoerd. Dankzij het Wash-project van Unicef en met financiële steun van het Brussels Gewest kon voor deze school een waterput met een totale opslagcapaciteit van 2.000 liter worden geboord, waarop zeven kranen zijn aangesloten. Er werden ook zes nieuwe gescheiden toiletten voor jongens en meisjes geplaatst. Dat alles moet het onderwijs voor iedereen toegankelijker helpen maken.

Tot slot werd deze week de tentoonstelling “Kinshasa-(N)tonga : entre futur et poussière” geopend naar aanleiding van het project “Living Traces” van Kanal-Centre Pompidou, dat een brug slaat tussen Brussel en Kinshasa. Deze tentoonstelling, op initiatief van kunstenaar Sammy Baloji, loopt nog tot 22 april in de Académie des Beaux-Arts de Kinshasa alvorens naar Brussel te komen.

Tenslotte werd deze week de tentoonstelling Kinshasa-(N)tonga: tussen toekomst en stof ingehuldigd in het kader van het brugproject “Living Traces” van Kanal-Centre Pompidou. Deze tentoonstelling, op initiatief van de kunstenaar Sammy Baloji, loopt tot 22 april in de Academie voor Schone Kunsten in Kinshasa en wordt in september in Brussel voorgesteld.

“Deze eerste missie in Congo sinds 2016 is een nieuwe start en vraagt om een vervolg”, besluit Rudi Vervoort.