cybersécurité2

Het Brussels Gewest kandidaat voor het toekomstig cyberveiligheidscentrum van de Europese Unie

persbericht

17 november 2020

België heeft vorige week officieel zijn kandidatuur ingediend bij Europa voor het toekomstig cyberveiligheidscentrum van de Europese Unie. Het Brussels Gewest, meer bepaald Evere is daarbij naar voren geschoven als locatie voor het geplande centrum.

De Europese Unie (EU) is een belangrijke onderzoekspool in de sector van de cyberveiligheid maar heeft achterstand met de lancering van cyberbeveiligingsproducten en -diensten, in hoofdzaak omwille van zijn sterk gefragmenteerde universum.  Daarom heeft zij besloten de Europese krachten te bundelen in een centrum dat alle Europese spelers ter zake moet coördineren. Het European Cybersecurity Competence Center (ECCC) krijgt alvast 2,8 miljard euro om zich te vestigen en 2 miljard euro voor zijn ontwikkeling, die worden gehaald bij de middelen van Horizon Europe en Digital Europe voor 2021-2028.

Dit centrum is een uitzonderlijke kans voor het Brussels Gewest. In de eerste plaats omwille van de timing omdat het wat de Commissie betreft niet snel genoeg van start kan gaan met zijn activiteiten.  Maar ook qua tewerkstelling, want het centrum gaat werken met een personeelsbestand van 30 tot 50 deskundigen, met groeiperspectieven tot 80 voltijdse werknemers tegen 2023-2024. En dan houd ik nog geen rekening met het gebruikelijke ondersteuningspersoneel in dit soort organisatie. Als dit centrum in Brussel het levenslicht ziet, kan dat een zeer gunstig effect hebben op het ecosysteem van ondernemingen die zijn betrokken bij de cyberveiligheid in ons Gewest , een zeer beloftevolle sector voor wat betreft activiteiten en jobcreatie.” stelt Minister-President Rudi Vervoort.

De belangstelling van de Belgische Staat als kandidaat-gastland voor deze nieuwe instelling is officieel bekendgemaakt aan de Europese instellingen op 4 juni dit jaar. De eigenlijke kandidatuur is onder coördinatie van Buitenlandse Zaken gedragen door alle grote spelers van de cyberveiligheid (waarbij ook het Belgisch Centrum voor  cybersecurity en het BIPT) maar ook door de Brusselse instellingen, en dan in het bijzonder het Commissariaat voor Europa en de Internationale Organisaties (CEOI), hub.brussels, Visit.Brussels en Citydev. De werkzaamheden hebben de steun gekregen van de achtereenvolgende eerste ministers en leidden tot de publicatie van een bid book in de maand juli en de indiening van de Belgische kandidatuur op 6 november.

Het proces dat de keuze van de zetel in goede banen moet leiden, loopt momenteel onder leiding van het Duits Voorzitterschap. Kandidaturen moesten binnen zijn tegen 6 november. Naast België hebben ook Duitsland (München), Litouwen (Vilnius), Luxemburg, Roemenië (Boekarest) en Spanje (Leòn) zich kandidaat gesteld om het centrum te huisvesten. De Lidstaten van de Europese Unie stemmen op 9 december 2020 in de Raad van de EU om de laureaat te verkiezen (1 stem per staat). Deze stemming gebeurt in twee ronden als tijdens de eerste ronde geen enkele kandidaat de meerderheid van de stemmen binnenhaalt.

“Het is duidelijk dat de EU op zoek is naar een veilige omgeving om het centrum te huisvesten, zeker op het vlak van connectiviteit en 5G. Onze kandidatuur kan deze vragen waarborgen. Naast het internationale en technologische ecosysteem, heeft Brussel daarmee alle troeven in handen om dit centrum een strategische toekomst te bieden.”,stelt Pascal Smet, staatssecretaris voor Europese en Internationale Instellingen en Buitenlandse Handel.

Gezien zijn internationaal karakter en zijn ervaring met de opvang van Europese en internationale instellingen beschikt Brussel over stevige troeven. Het ecosysteem voor cyberveiligheid is bij ons bijzonder dynamisch. En er zijn ook waarborgen verstrekt over de « veerkracht » inzake cyberveiligheid van onze communicatienetwerken. En ten slotte beschikken wij over de capaciteit en de ervaring om dit soort instellingen op te vangen, met heel zijn personeel en de vele bezoekers. Dat zijn punten die van het Brussels Gewest een zeer ernstige kandidaat maken.”, voegt Minister-President Rudi Vervoort toe. 

“Als we de gaststad worden voor deze nieuwe instelling zal dat het internationaal statuut van Brussel verder versterken als Hoofdstad van de Europese Unie waar vandaag al 38 EU-organisaties hun thuisbasis hebben.”, aldus nog Rudi Vervoort en Pascal Smet.