Bruxelles

Het as- en huizenblokcontract: de Brusselse regering keurt de invoering van een nieuw instrument voor het stadsvernieuwingsbeleid goed

Persbericht

27 januari 2022

Op donderdag 27 januari kwam op initiatief van Brussels Minister-President Rudi Vervoort de Brusselse Hoofdstedelijke Regering overeen om een nieuw instrument voor stadsvernieuwing in te voeren: het AHC (as- en huizenblokcontract).

“Het AHC is een nieuw instrument dat volledig past in het gewestelijke stadsbeleid. Het Brussels Gewest bestrijkt een groot grondgebied, maar moet zichzelf lokaal heruitvinden. Dankzij het AHC zullen we kunnen inwerken op specifieke gebieden die in een macrogerichter stadsbeleid misschien uit de boot zouden vallen. Maar het laat ons ook toe te luisteren naar de stem van iedereen, zodat we samen vorm kunnen geven aan de toekomst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, aldus minister-president Rudi Vervoort.

HOE KAN HET AHC OMSCHREVEN WORDEN?

Het AHC is een uniek beleidsinstrument waarmee op een hypralokaal niveau (met name op één of twee huizenblokken of één as) wordt ingegrepen en waarbij burgerparticipatie een belangrijke plaats krijgt. Dit zijn de voornaamste doelstellingen: 

  • de binnenterreinen van de huizenblokken en de assen ontdichten en opnieuw doorlaatbaar maken en systemen toepassen om de klimaateffecten tegen te gaan;
  • de gebouwen herwaarderen door ze op de eerste plaats te renoveren en daarna pas door gebouwen af te breken en herop te bouwen of nieuwe gebouwen op te trekken;
  • de openbare ruimte van de as (of desgevallend van het huizenblok) herwaarderen om haar stedelijk en ecologisch kwaliteitsvol te maken (verblijfs-, ontmoetings-, of ontspanningsfunctie, schakelfunctie in het groene en het blauwe netwerk);
  • de as intenser gebruiken door er woningen, lokale openbare voorzieningen en economische activiteiten langsheen te implementeren, de as gebruiksvriendelijker en toegankelijker maken voor de mensen die zich actief verplaatsen en systemen toepassen om de gevolgen van de klimaatopwarming tegen te gaan;
  • en tot slot zal meer rekening worden gehouden met projecten van burgers (die uitgaan van verenigingen, de buurt zelf, enz.). Het is namelijk op de eerste plaats aan hen dat het stadsvernieuwingsbeleid aanbelangt. Daar zal 5 tot 15% van het totale budget van het AHC naartoe gaan. Om die participatie te begeleiden, zal een beroep worden gedaan op de participatiecoördinator van perspective.brussels. Die functie werd nog maar kort geleden in het leven geroepen.

WANNEER GAAN DE EERSTE AHC’S VAN START?

Er is overeengekomen om in eerste instantie in 2022 en 2023 twee proefreeksen met elk twee AHC’s uit te werken.

Voor elke reeks zal een budget van 10.000.000 euro worden vrijgemaakt.

WIE MAG ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN AHC?

De 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen een aanvraagdossier indienen.

Elke kandidaat moet voorstellen met welk participatiemodel hij bij de uitvoering van zijn AHC aan de slag wil.

In februari 2022 zullen de gemeenten een brief krijgen met het verzoek om zich kandidaat te stellen. Zij hebben vanaf dan drie maanden de tijd om hun dossier bij het bestuur in te dienen.

Het Gewest zal in die periode infovergaderingen houden en de gemeenten die willen meedoen, een handleiding voor de uitwerking van hun dossier ter beschikking stellen.