la culture s'affiche a bxl

De Franstalige Brusselse Regering lanceert de wedstrijd “La classe !” Cultuur in de kijker! Hoe denk jij dat cultuur er in 2030 in Brussel zal uitzien?

persbericht

14 september 2021

Het Pact voor excellentieonderwijs stelde als ambitie voorop dat cultuur sterker aanwezig moest worden op school. In het Franstalig onderwijs in Brussel is deze doelstelling al 20 jaar een realiteit dankzij het programma « la Culture a de la classe », dat dit jaar dus een belangrijke kaap rondt.

Het programma zorgt ervoor dat jaarlijks ruim 80 samenwerkingsprojecten tussen scholen en cultuuroperatoren financiering krijgen en zo aan de slag kunnen met meer dan 4.000 leerlingen van de Franstalige Brusselse scholen (van het kleuter- tot het hoger onderwijs, en zelfs in het buitengewoon onderwijs) in een participatieve cultuurervaring.

Om deze verjaardag in de kijker te plaatsen, schrijft de Franse Gemeenschapscommissie op initiatief van minister-president Rudi Vervoort een affiche-wedstrijd uit voor leerlingen van het lager en het secundair onderwijs. De wedstrijd zet de scholieren ertoe aan naar de toekomst te kijken en te beschrijven hoe zij in 2030 de cultuur zien in hun Gewest. 

Alle Franstalige Brusselse scholen kunnen aan de wedstrijd « La Culture s’affiche à Bruxelles » deelnemen tot 30 november 2021.

De bekroonde werken in de categorieën 5 tot 8 jaar, 8 tot 12 jaar, ouder dan 12 jaar en voor de leerlingen van het buitengewoon onderwijs slepen een geldbedrag van 2.500 euro in de wacht. Met dit bedrag kan geïnvesteerd worden in informaticamateriaal van hun keuze. Vanaf december kan ook het publiek zijn favoriete affiches verkiezen via sociale media en op de website van de wedstrijd. Langs die weg maken de klassen kans op de publieksprijs, die telkens 1.500 euro waard is. De wedstrijd vestigt de aandacht op de 480.000 € die de COCOF jaarlijks voor het programma « La culture a de la classe » opzijzet.

« Ik vind deze wedstrijd verbonden aan de feesteditie van het programma ‘La culture a de la classe’ een uitstekend idee », stelt Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bevoegd voor cultuur in het COCOF-College. « Al twintig jaar draagt de COCOF op een ludieke manier bij aan de culturele en artistieke opvoeding van de leerlingen van de Brusselse scholen. Het is van bijzonder groot belang dat het cultuurbeleid tot bij al onze kinderen raakt tijdens hun schooltijd. Daarom was het uitgangspunt van de wedstrijd dat deze moest verlopen volgens een inclusieve logica en dus ook openstaat voor de scholen van het buitengewoon onderwijs. Tijdens de gezondheidscrisis bleek nog op een pijnlijke manier hoe noodzakelijk het is om ruimten te creëren waar mensen elkaar ontmoeten en op zeer jonge leeftijd al uiting kunnen geven aan hun creativiteit om zo de creatieve en intellectuele emancipatie van kinderen en jongeren te stimuleren. De hele benadering draait rond sensibilisering en experimenten met de kunstpraktijk en speelt daarbij ook een rol in het tegengaan van schoolmoeheid bij onze leerlingen. Culturele activiteiten zijn voor iedereen verrijkend en zijn deel van het kwaliteitsonderwijs dat inzet op het openbloeien van de volwassenen van morgen. » 

Nu Brussel ook meedingt naar het statuut van Culturele Hoofdstad van Europa in 2030 is de symboliek van deze vraag belangrijk, want de jongeren geven hun visie op de wereld waarvan zij de actieve deelnemers zullen zijn.

Meer weten?: concours.ccf.brussels en op Facebook.