Bruxelles

De Brusselse regering toont zich federaal loyaal en verwacht ondersteuning van de hoofdstad van het land

persbericht

12 januari 2021

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is vandaag samengekomen om het resultaat van de intra-Belgische onderhandelingen over de verdeling van de Europese middelen uit de RRF (Recovery & Resilience Facility) te onderzoeken. Het opzet van de Brusselse Regering bij de onderhandelingen was te komen tot een intern Belgisch akkoord dat een relanceplan mogelijk maakt op schaal van het hele land, met stimulansen voor zowel nationale als gewestelijke projecten om zo groot mogelijke hefboomeffecten tot stand te brengen.

De Brusselse regering neemt er nota van dat de Gemeenschappen, Vlaanderen en de Federatie Wallonië-Brussel ook in Brussel zullen investeren (een kwart van de 495 miljoen euro die voor de FWB is uitgetrokken, zal in Brussel worden geïnvesteerd), evenals de federale staat.   

Vanuit federale loyauteit, zal de Brusselse Regering in het overlegcomité dan ook instemmen met de voorgestelde verdeling en wenst dat de uitbouw van het Belgisch relanceplan dat in april aan Europa wordt voorgelegd, kan verdergaan met concrete projecten waarvan de Brusselaars, de Belgische bevolking en de hele Europese Unie de gunstige effecten zullen ondervinden

De Brusselse regering rekent er evenwel op dat het vervolg van de werkzaamheden forse bijkomende steun oplevert om de economie van de hoofdstad van het land te herstellen.