Contrats Ecole « Toots Thielemans » et « Drootbeek

De Brusselse Regering keurt de actie- en investeringsprogramma’s goed voor de schoolcontracten « Toots Thielemans » en « Drootbeek »

Persbericht

14 december 2021

Op initiatief van Minister-President Rudi Vervoort hechtte de Brusselse Regering op donderdag 9 december haar goedkeuring aan de Actie- en Investeringsprogramma’s voor de schoolcontracten « Toots Thielemans » in Molenbeek en « Drootbeek » in Laken.

Als maatregel voor stadsherwaardering heeft een schoolcontract een drievoudig doel:

–      de stedelijke integratie van de scholen verbeteren;

–      het aanbod aan collectieve voorzieningen voor de buurtbewoners vergroten door de school buiten de lesuren open te stellen en hen op die manier toegang te verlenen tot de sportinfrastructuur, de refter, het schoolplein, enz.;

–      de school de middelen verschaffen om zich open te stellen voor de buurt door middel van sociaaleconomische initiatieven en herwaarderings­operaties voor de openbare ruimte.

Na een jaar 2021 gewijd aan de diagnose- en studiefase waarbij alle betrokken lokale actoren (gemeenten, inrichtende machten, onderwijsteams en leerlingen, buurtverenigingen, enz.) betrokken zijn, zullen de twee schoolcontracten hun operationele fase ingaan voor een periode van 4 jaar (2022-2025) waarin met de steun van de dienst perspective.brussels scholen concrete projecten ten uitvoer zullen worden gebracht.

Het Schoolcontract Toots Thielemans beschikt over een budget van 2,5 miljoen euro om de omgeving te verzachten, de site te renoveren en te delen en het potentieel van de wijk te benutten door het voorplein van de school een functionele aanleg te geven, de sporthal, de refter en de werkplaatsen te renoveren en beschikbaar te stellen, de ingang en de speelplaatsen opnieuw in te richten, computerworkshops voor de wijk te organiseren, de ondernemingsgeest te bevorderen, enz.

Het Schoolcontract Drootbeek, dat beschikt over een budget van 2,3 miljoen euro moet de mogelijkheden van de site tot uiting brengen en synergie en een band tot stand brengen tussen de school en de wijk, met ingrepen rondom de site “op schaal van de kinderen”, aan de hand van een as die zich toespitst op grafische identiteit en ludieke ingrepen en een as die zich richt op de herinrichting van de openbare ruimte, de vernieuwing van de speelplaats van de school “De Zenne”, met een opening naar de buurt en het “waterplein”, de renovatie van de serre en een programma voor de buurtbewoners, de bevordering van een actieve mobiliteit, enz.

« In deze programma’s komt de ambitie van het Gewest tot uiting om scholen ook echt te integreren in hun omgeving door de openbare ruimte anders in te richten en ervoor te zorgen dat collectieve uitrustingen voor een brede groep gebruikers beschikbaar wordt. Ik ben blij dat deze beide Schoolcontracten weldra concrete resultaten gaan opleveren die zowel de jongeren als de betrokken buurtbewoners rechtstreeks ten goede komen » stelt Rudi Vervoort, Brussels Minister-President.

Meer informatie over deze twee Schoolcontracten: https://perspective.brussels/nl/stadsprojecten/schoolcontract/tweede-reeks-2-schoolcontracten-voor-de-periode-2021-2025

Presentatievideo van dit beleid: https://drive.google.com/file/d/1soNc7YgQugF3IzpP84JF5WWioNqnjxnp/view