inondations

Overstromingen in Wallonië en Vlaanderen : de Brusselse regering biedt op meerdere niveaus hulp voor de slachtoffers en de getroffen regio's

persbericht

16 juli 2021

Gezien de ramptoestand die het gevolg is van de overstromingen van de voorbije dagen in Wallonië en Vlaanderen heeft de Brusselse Regering beslist alles in het werk te stellen om de getroffen gebieden en slachtoffers bij te staan. Daartoe heeft het Brussels Gewest aan de federale overheid, die de crisis coördineert, op meerdere vlakken hulp aangeboden, met onder meer het verschaffen van onderdak, ondersteuning op het vlak van mobiliteit, hulpverlening en materieel.

Concreet:

  • Met de steun van de Brussels Hotel Association zijn sinds donderdagavond ruim 1000 hotelkamers beschikbaar om mensen onderdak te bieden indien dat nodig is. Er zijn middelen vrijgemaakt op de begroting om deze opvang mogelijk te maken;
  • De MIVB stelt zwaar materieel ter beschikking met een zware mobiele kraan, maar ook vrachtwagens met een hijskraan en een aanhangwagen. De MIVB heeft ook een tiental bussen aangeboden om mensen uit de getroffen gebieden te vervoeren naar Brussel.
  • De Brusselse brandweer heeft personeel en materieel naar de provincies Luik, Luxemburg en Vlaams-Brabant gestuurd: 7 brandweerlieden met voertuigen en pompapparatuur werden naar de reddingszone Vlaams-Brabant-Oost gestuurd en 16 brandweerlieden en voertuigen (waaronder 2 autopompen) werden naar de reddingszone Luik gestuurd;
  • Vivaqua staat in contact met zijn Waalse tegenhangers en houdt zich klaar om versterking te sturen en onder meer waterbidons te verdelen.
  • Brussel Preventie & Veiligheid stelt drones ter beschikking voor zoekopdrachten of om de schade op te meten;
  • De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie stelt voor om haar vaccinatiecentrum van het Militair Ziekenhuis Koningin Astrid dit weekend te openen zodat mensen die als gevolg van de overstromingen hun vaccin zijn misgelopen zich toch kunnen laten inenten. Iedereen die dat wenst kan een afspraak maken bij het contactcentrum op nr. 02/214.19.19. Het vaccinatiecentrum is open op zaterdag 17/07 van 9 tot 17 uur en dient dan enkel het Pfizer-vaccin toe. Op zondag 18/07, van 9 tot 17u is dat Astra Zeneca (enkel de tweede dosis);
  • Leefmilieu Brussel stelt houthakkers, boswachters, bosarbeiders en natuur- en landschapsteams ter beschikking (specialisten in het onderhoud van waterlopen en oevers);
  • Het Brussels Agentschap voor Netheid stelt schoonmaakmaterieel ter beschikking (waarbij containers voor grof vuil);
  • De Regering heeft beslist om personeelsleden die slachtoffer zijn van het noodweer een dienstvrijstelling wegens overmacht toe te kennen;
  • En ten slotte coördineert Brussel Preventie & Veiligheid naar het federaal niveau toe de steun van de negentien Brusselse gemeenten.Deze laatsteN hebben zich snel gemobiliseerd en hebben, naast talrijke oproepen om giften, ook aangeboden om personeel en materieel te sturen (chauffeurs, veegmachines, generatoren, vrachtwagens, enz.)

Alle leden van de Brusselse Regering betuigen hun steun voor de getroffen mensen en zijn in gedachten bij de slachtoffers en hun gezinnen. De Brusselse Regering spreekt ook haar waardering uit voor de enorme golf van solidariteit en de inzet van burgers doorheen het land en in het Brussels Gewest. Zij houdt zich ter beschikking van het Federaal Crisiscentrum, maar ook van de getroffen regio’s zelf om hulp te bieden waar dat nodig is.