mesures jan21 NL

Brusselse maatregelen tegen verspreiding van het virus verlengd

persbericht

10 december 2020

Vanuit de vaststelling dat de epidemiologische situatie in het Brussels Gewest, net zoals in heel België, nog altijd ernstig en precair is en op basis van het overleg in de Gewestelijke Veiligheidsraad* dat vorige week plaatsvond, heeft minister-president Rudi Vervoort beslist om de Brusselse maatregelen tegen het virus tot en met 15 januari 2021 te verlengen. Zij vormen een aanvulling op de federale maatregelen die het overlegcomité op vrijdag 27 november jongstleden heeft genomen.

De volgende maatregelen worden dus verlengd:

  • de avondklok van 22u tot 6u ‘s morgens;
  • de verplichting om een mondmasker te dragen (dat de neus en de mond bedekt);
  • de sluiting van alle winkels om 20u, behalve van 14 tot 31 december. In die periode mogen de winkels open blijven tot 21u;
  • en het verbod om alcohol te drinken in de openbare ruimte.

Wat kerstavond betreft (24 tot 25 december) zal er nog overleg plaatsvinden met de 19 gemeenten en het federale niveau.

Daarnaast is ook beslist om bij politiebesluit het tijdelijke verbod op uithuiszettingen tot en met 15 januari 2021 te verlengen.

Deze maatregelen zijn genomen om een heropflakkering van het aantal besmettingen met Covid-19 te vermijden, de druk op het zorgpersoneel te verkleinen, een normale werking van de ziekenhuizen en de verzorging van alle patiënten veilig te stellen, maar ook om de winkels die dat willen, een extra uur te geven om hun klanten te kunnen spreiden en zo een te grote toeloop te vermijden.

Het hoofddoel is om de gezondheid van iedereen te beschermen en te allen prijze te vermijden dat er een derde golf komt, want dat zou zowel op gezondheidsvlak als vanuit sociaal en economisch oogpunt een ramp zijn.

 

*Deze raad die voorgezeten wordt door de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengesteld uit de Procureur des Konings van Brussel, de Bestuurlijk Directeur-coördinator, de

Gerechtelijke Directeur en de Korpschefs van de zes lokale politiezones die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn. De samenstelling ervan wordt uitgebreid tot de burgemeesters van alle 19 gemeenten en de Hoge Ambtenaar.