bruxelles en vacances

Coronapandemie (Covid-19) - Behoud van de Brusselse maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus

persbericht

27 augustus 2021

Het Overlegcomité van 20 augustus 2021 besliste een einde te stellen aan meerdere maatregelen bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen. Het Overlegcomité behield een aantal andere maatregelen zoals de algemene maskerdracht in binnenruimten en op plaatsen waar het onmogelijk is om 1,5 m afstand te bewaren, het kader voor de organisatie van evenementen met 200 tot 3000 deelnemers binnen en met 400 tot 5000 deelnemers buiten. Het federaal ministerieel besluit met de concrete uitvoering van deze beslissingen werd gisteren donderdag gepubliceerd.

Gezien de epidemiologische situatie en de evolutie van de vaccinatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oordeelde de Brusselse Regering al vóór het Overlegcomité dat een aantal vooropgestelde versoepelingen niet mogelijk was op het Brussels grondgebied. Het Gewest ondergaat immers sterk het effect van de terugkeer van reizigers uit het buitenland en van het toenemend aantal sociale contacten bij de opening van het seizoen door de zo goed als volledige dominantie van de zeer besmettelijke deltavariant.

De samenloop van dit soort elementen vertraagt in Brussel aanzienlijk de vaccinatiecampagne, wat de sterkere toename van het aantal besmettingen verklaart:

 • Een deel van de bevolking, dat in de stad groter is dan in de andere regio’s en stedelijke gebieden in Europa, is bij ons sociaaleconomisch bijzonder Dit zorgt ervoor dat de band met het gezondheidssysteem verzwakt (geen huisarts of vast medisch huis, geen globaal medisch dossier enz.);
 • een aantal groepen in de sterk multiculturele bevolking beheersen de landstalen minder waardoor ze minder goed te sensibiliseren zijn;
 • bovendien vergroot een jongere bevolking ook het globaal gewicht van de leeftijdscategorieën die vandaag minder

gevaccineerd zijn. Daarnaast is er ook een groep mensen die ondanks goede informatie wantrouwig blijft en nog steeds weigert om bij te dragen aan de gezamenlijke inspanning.

Bovendien leidt de lage vaccinatiegraad en de sterke circulatie van het virus die daarvan in een aantal gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het gevolg is, nu al tot een toegenomen belasting in de Brusselse ziekenhuizen.

I.             Maatregelen die in Brussel blijven gelden

In die context en na de beslissingen van het Overlegcomité heeft de Brusselse Minister-President een politiebesluit uitgevaardigd dat een aantal maatregelen die voorheen voor het hele land golden, aanhoudt op het Brussels gewestelijk grondgebied:

 1. Behoud van de mondmaskerplicht en social distancing voor evenementen die binnen plaatsvinden (en bij samenkomsten tot 400 personen)

Deze verplichting blijft gelden in lokalen toegankelijk voor het publiek bij bedrijven, overheidsinstellingen, verenigingen, organisaties in sectoren als cultuur, festiviteiten, sport, recreatie en evenementen en voor privésamenkomsten, behalve als die thuis plaatsvinden (en plaatsen die beschouwd worden als een tweede verblijf bijvoorbeeld). Deze regels gelden ook voor samenkomsten tot 200 deelnemers binnen en tot 400 personen buiten. Bovenop deze drempels blijven ook de regels gelden die vermeld staan in het federaal ministerieel besluit.

2.   Horeca: behoud van de vorige maatregelen. 

In cafés en restaurants en bij professionele horeca-activiteiten voor evenementen tot 200 personen (en 400 in de buitenlucht) worden de maatregelen die tot 31 augustus voor het hele land golden in Brussel tot

30 september verlengd, met dien verstande dat de toestand dan opnieuw zal worden geëvalueerd.

Het gaat daarbij om:

 • een afstand tussen de tafels van 1,5 meter;
 • enkel zitplaatsen;
 • hoogstens 8 personen per tafel;
 • de naleving van de plaatselijke voorschriften voor terrassen;
 • een geluidsniveau beperkt tot 80db in

Vermeldenswaard hierbij is trouwens dat voor horeca-activiteiten bij evenementen met meer dan 200 deelnemers (400 in de buitenlucht) de meeste maatregelen als gevolg van het federaal ministerieel besluit van kracht blijven, behalve als het gaat om evenementen waarvoor een Covid Safe Ticket vereist is.

3.   Eén uur als sluitingsuur

De sluiting van de nachtwinkels, van evenementen (op privévergaderingen na als deze thuis plaatsvinden) en van de horeca om één uur blijft van kracht.

4.   Behoud van de beperkingen voor erediensten en plechtigheden 

Het maximumaantal personen dat mag deelnemen aan erediensten en plechtigheden blijft 200 binnen en 400 in de buitenlucht, met maskerdracht en social distancing en met naleving van eventuele specifieke protocollen. Er zijn uitzonderingen op het aantal deelnemers mogelijk als de gemeentelijke overheid hiermee heeft ingestemd.

Deze maatregelen gelden voor:

 • burgerlijke huwelijken;
 • de individuele of gezamenlijke beoefening van de eredienst en de niet-confessionele morele dienstverlening;
 • een individueel of gezamenlijk bezoek aan een gebouw bestemd voor de eredienst of voor niet-confessionele morele dienstverlening;
 • begrafenissen en crematies in de daartoe bestemde gebouwen;
 • een bezoek aan een kerkhof.

5.   Behoud van de lokale toestemming voor evenementen van 200 tot 3000 personen in een afgesloten ruimte en van 400 tot 5000 deelnemers buiten. 

Voor dit soort evenementen moet nog steeds de toestemming van de gemeente worden gevraagd. Voor het overige zijn de maatregelen die het federaal ministerieel besluit vermeldt ook van toepassing op het grondgebied van het Brussels Gewest.

II.          Aanmoediging en uitbreiding van het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST)

De Brusselse Regering moedigt de evenementensector ertoe aan om gebruik te maken van de mogelijkheid die de federale regels bieden omtrent het CST bij evenementen met 200 toeschouwers of meer die binnen worden georganiseerd en voor activiteiten met minstens 400 deelnemers in open lucht.

Bovendien blijft de Regering ook bij haar vraag om een aanpassing van de rechtsnormen die de uitbreiding van het CST mogelijk moet maken.

III.      Aanbeveling om te blijven telewerken

De Brusselse Regering beveelt sterk aan om te blijven telewerken net zoals in juni dit jaar. Zij past deze aanbeveling ook toe in haar besturen.

IV.          De naleving van de maatregelen sterker controleren

De Regering gaat in samenwerking met de Burgemeesters van de 19 gemeenten sterker controleren op de mondmaskerdracht en op de naleving van de maatregelen door de terugkeerders uit het buitenland (testing en quarantaine). Zij heeft de federale regering gevraagd om de controles aan de grenzen (PLF) te versterken

V.            De vaccinatiegraad verbeteren 

De Brusselse regering lanceert meerdere initiatieven om de vaccinatiegraad te verbeteren. Die zullen vooral gericht zijn op jongeren en op de wijken waar de vaccinatiegraad te laag ligt.

Er zijn vier nieuwe kernmaatregelen die de vaccinatie nog dichter bij de burger moeten brengen: het gebruik van vacci-bussen, pop-up-acties en teams uit de thuiszorg op heel het gewestelijk grondgebied en de vaccinatie in bedrijven, scholen en grote winkels.

Waar kun je je laten vaccineren?

Vandaag kunnen alle Brusselaars van twaalf jaar of ouder zich laten vaccineren. Jongeren tussen de 12 en de 15 jaar oud moeten bij hun bezoek aan het vaccinatiecentrum wel begeleid zijn door (één van) hun ouders of hun voogd, en dit voor elke dosis.

Er zijn talloze vaccinatieplaatsen. Een overzicht van de verschillende mogelijkheden     staat op     de     website https://coronavirus.brussels/nl/waar-kan-ik-me-laten- vaccineren/. Vooraf reserveren hoeft niet. Wie dat wil, kan wel een afspraak maken in één van onze vaccinatiecentra via Bru-Vax of door te bellen naar ons callcenter op 02/214.19.19.

Vaccinatie biedt een weg naar een hervonden normaal leven. Ze vermindert aanzienlijk de risico’s van een besmetting met het coronavirus: het risico op een ziekenhuisopname is tienmaal kleiner dan voor niet-gevaccineerden. Laten we ons allemaal vaccineren!