gare de louest

Weststation: inrichting van een nieuwe gebruiksvriendelijke wijk die het braakliggende spoorwegterrein nieuw leven zal inblazen! De Brusselse regering keurt het richtplan van aanleg definitief goed

persbericht

22 september 2021

De Brusselse regering heeft het project voor de inrichting van het terrein aan het Weststation (richtplan van aanleg – RPA) vandaag na een derde en laatste lezing definitief goedgekeurd. Dat project omvat de ontwikkeling van een nieuwe gebruiksvriendelijke wijk met betaalbare woningen, maar ook een groot park, openbare ruimten en grootstedelijke en lokale voorzieningen.

Het stadsproject voor het “Weststation”, onder leiding van perspective.brussels in opdracht van het Gewest, beoogt het verlaten spoorwegterrein met een oppervlakte van 13 hectare in het hart van Sint-Jans-Molenbeek te herbestemmen. Het is de bedoeling om dit braakland om te vormen, maar ook positief te laten afstralen op de wijk door het op een inclusieve en duurzame manier te gebruiken voor nieuwe doeleinden.

Het RPA is een nieuw gewestelijk planningsinstrument dat het strategische kader en de regels van een stadsproject vastlegt voor een specifiek gebied. Dit is na het RPA voor de voormalige kazernes in Elsene (usquare.brussels) het tweede RPA dat definitief wordt goedgekeurd.

Het stadsproject voor het Weststation beoogt:

  • De aanleg van een park van drie hectare dat aansluit op de wijk, in samenspraak met de buurtbewoners.
  • De inrichting van nieuwe openbare ruimten voor zachte mobiliteit om de barrières die momenteel worden gevormd door het braakliggende terrein en de spoorweg, weg te nemen.
  • De inrichting van een nieuwe gemengde wijk met enerzijds betaalbare en anderzijds een oppervlakte van 45.000 m² bestemd voor andere functies, zoals collectieve voorzieningen en economische activiteiten die werkgelegenheid bieden.
  • De ontwikkeling van een multimodale pool in de stations Beekkant en Brussel-West door de haltes van het openbaar vervoer en de voet- en fietspaden beter met elkaar te verbinden.
  • De inrichting van een ruimte die exclusief wordt voorbehouden voor de ontwikkeling van de biodiversiteit.

Die doelstellingen passen in het kader van drie globale ambities, met name:

  • Inzetten op participatie en rekening houden met de noden van de buurtbewoners. Dat proces is al opgestart met de tijdelijke ingebruikname van het terrein aan het station Brussel-West. Andere tijdelijke ingebruiknames zullen volgen. Daarvoor wordt beroep gedaan op de lokale verenigingen om het terrein gezelliger te maken en zo de gebruiksmogelijkheden ervan te testen. De buurtbewoners worden uitgenodigd om het park mee aan te leggen.
  • Focussen op duurzame ontwikkeling en milieukwaliteit: er wordt bijzondere aandacht besteed aan het netwerk van groene ruimten en aan het beheer van regenwater.
  • Voorbeeldige mobiliteitsvormen aanmoedigen. Er zal op deze site, die zich op bevindt op een bijzonder goed bediend openbaarvervoersknooppunt, worden ingezet op actieve vormen van mobiliteit. Het gemengde karakter van de functies op de site zal bijdragen tot de ontwikkeling van een ‘stad van korte afstanden’.

“Ik ben zeer blij met de goedkeuring van de visie die het Gewest voor dit gebied heeft ontwikkeld, die ingevuld werd op basis van een burgerraadpleging en een openbaar onderzoek. De werkgelegenheid, de creatie van nieuwe jobs, de nieuwe voorzieningen, de openbare woningen, de ontwikkeling van zachte mobiliteit en de vele groene ruimten die er tot stand zullen worden gebracht, zullen op de eerste plaats de bewoners van deze dichtbevolkte wijk, maar dankzij de uitzonderlijke bereikbaarheid van het West Station ook alle andere Brusselaars en bezoekers ten goede komen. De ontwikkeling van dit uitgebreide gebied wordt ondersteund via de verschillende overheidsprogramma’s. Talrijke instanties werken eraan mee. De goedkeuring van het RPA maakt die dynamiek nog sterker”, laat minister-president Rudi Vervoort weten.

“De ambitie van het stadsproject is om een groot braakliggend terrein te transformeren, het toegankelijk en aangenaam te maken door de ontwikkeling ervan. Een groot aantal parken, loopbruggen en paden voor voetgangers en fietsers zullen dit terrein ontsluiten voor de omliggende wijken en de wijken die nu nog gescheiden worden door het braakliggende terrein, met elkaar verbinden. In het zuidoostelijke deel van het gebied komen nieuwe gebouwen met woningen, openbare voorzieningen en economische activiteiten, terwijl het noordwestelijke deel wordt gereserveerd voor de ontwikkeling van de biodiversiteit”, aldus Antoine de Borman, algemeen directeur van perspective.brussels.

Het RPA wordt van kracht twee weken nadat het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. De regering heeft de operationele uitvoering ervan toevertrouwd aan citydev.brussels.

Meer info: www.perspective.brussels