masque obligatoire précisions NL

Verplichting om een mondmasker te dragen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - verduidelijking voor fietsers en gebruikers van een step

persbericht

14 augustus 2020

Zoals Minister-President Rudi Vervoort op 6 augustus had aangekondigd, werd na de overschrijding van de drempel van 50 besmettingen met Covid-19 per 100.000 inwoners in het Brussels Gewest over de voorbije zeven dagen, op woensdag 12 augustus 2020 het dragen van een mondmasker in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplicht voor iedereen van 12 jaar en ouder, en dit zowel op openbare plaatsen als op privédomein dat voor het publiek toegankelijk is.

Deze reglementering, die is vastgesteld in een besluit dat de dag zelf is uitgevaardigd (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary.pl), bepaalt een aantal uitzonderingen voor sporters, mensen die zware arbeid verrichten en personen met een handicap.

De genomen maatregel geldt voor iedereen omdat de gezondheid van alle Brusselse burgers vooropstaat en deze daartoe leesbaar en vlot toepasbaar moet zijn.

Het globaal karakter van de regel zorgde voor vragen rond specifieke situaties zoals de verplichting voor fietsers om een mondmasker te dragen.

Rudi Vervoort kan zich vinden in een aantal klachten van burgers en verenigingen. Na raadpleging van de teams die instaan voor de sanitaire follow-up en van de deskundigen ter zake heeft de Minister-President beslist de toepassing van de regel te versoepelen voor personen die een fiets of step gebruiken om zich te verplaatsen.

Het mondmasker is daarmee niet langer verplicht voor fietsers en stepgebruikers wanneer zij zich verplaatsen op de openbare weg en de social distancing kan worden nageleefd. Dit betekent ook dat elke fietser permanent een mondmasker bij zich dient te hebben zodat hij of zij hiervan gebruik kan maken indien de situatie dit vereist.

« Als je stopt voor het rode licht in de onmiddellijke nabijheid van voetgangers en andere fietsers, als je een verkeersvrije zone oversteekt of tot de vaststelling komt dat je geen veilige afstand kan houden ten opzichte van anderen, dan moet je een mondmasker aandoen » verduidelijkt Rudi Vervoort.

In de marge van deze verduidelijking doet de Brusselse Minister-President opnieuw uitdrukkelijk een beroep op de verantwoordelijkheidszin van elke Brusselaar.

« Het nieuwe schooljaar en de herfst komen er snel aan. Dat betekent dat we binnenkort met heel specifieke uitdagingen geconfronteerd gaan worden, en dat aansluitend bij de crisis die we vandaag doormaken. Daarom is het fundamenteel dat we de verspreiding van dit virus kunnen terugdringen in het Brussels Gewest en in heel het land. Laten we dus vooral de preventiemaatregelen blijven toepassen, afstand houden en elkaar beschermen tegen het virus », besluit de Brusselse Minister-President.

Meer info:  FAQ