pompiers

Succesvolle vergadering met de vakbondsorganisatie VSOA

persbericht

27 januari 2023

Naar aanleiding van de manifestatie van de brandweer en de hulpdiensten hebben Brussels Minister-President Rudi Vervoort en Staatssecretaris Pascal Smet, bevoegd voor de brandweer en de urgentiediensten, een delegatie van de vakbond VSOA ontvangen. Het contact was positief en de vergadering was lonend. 

De Minister-President en de Staatssecretaris hebben geluisterd naar de diverse aanbevelingen van het VSOA en stelden vervolgens een aantal maatregelen voor: 

 

  • Wat de aanwervingen betreft: de aanwervingen gaan verder en er wordt niet bezuinigd op de aanwerving van brandweerlieden;
  • Wat de agressie tegen de brandweer betreft: de regering zal werken aan een bewustmakingscampagne over de interventieberoepen en in het bijzonder over de ambulanciers;
  • Wat de renovatie van brandweerkazernes betreft: de regering houdt vast aan haar plannen en zet het investeringsbeleid voor infrastructuur voort;
  • Wat de pensioenen betreft: er is geen sprake van dat de Brusselse regering het verlof voorafgaand aan het pensioen ter discussie zou stellen.  De andere aanbevelingen in verband met de pensioenen vallen onder de verantwoordelijkheid van de federale regering, maar de Brusselse regering zal deze punten bij de federale overheid alvast onder de aandacht brengen.