CRU citroen-vergote

Stadsvernieuwingscontract “Citroën – Vergote”: het Brussels Gewest bouwt een nieuwe sportvoorziening langs het kanaal

persbericht

20 november 2020

Op voorstel van Minister-President Rudi Vervoort heeft de Brusselse Regering deze donderdag haar goedkeuring gehecht aan het programma en de documenten van de overheidsopdracht voor de aanstelling van een multidisciplinair team dat ermee belast zal worden om in het kader van het Stadsvernieuwingscontract nr. 1 “Citroën – Vergote” tussen de Rederskaai en de Groendreef te 1000 Brussel een sportvoorziening te ontwerpen en de bouw ervan op te volgen. De Regering heeft aan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) het gedelegeerde opdrachtgeverschap toegekend om dit project concreet uit te werken en met name deze overheidsopdracht in de komende weken op Europees niveau bekend te maken.

Dit nieuwbouwproject heeft betrekking op ongeveer 5.400 m² bruto bebouwde oppervlakte op een terrein van om en bij de 2.600 m² dat gelegen is langs het Vergotedok, ter hoogte van de zwaaikom van het kanaal, en eigendom is van de Haven van Brussel. Het gebouw zal plaats bieden aan een multisportzaal, een turnzaal, een klimzaal, padelterreinen en een cafetaria. Na de bouw zal de Stad Brussel instaan voor het beheer van de infrastructuur. 

Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort verduidelijkt dat “het gaat om een nieuw gewestelijk overheidsproject in de kanaalzone en een van de symboolprojecten van de eerste reeks Stadsvernieuwingscontracten. Het sluit perfect aan bij de filosofie van de stadsvernieuwingscontracten die door het Gewest opgestart en samen met de gemeenten ten uitvoer worden gelegd: tekorten op het vlak van openbare infrastructuur wegwerken en de stedelijke breuklijnen tussen wijken verkleinenHet vervolledigt een belangrijke reeks initiatieven die bijdragen tot de vernieuwing van dit strategische gebied dat het kanaal vormt, ongeacht of zij uitgaan van de overheid (oprichting van het museum Kanal-Centre Pompidou, aanleg van het Beco-park, bouw van de Suzan Daniel-brug, inrichting van ruimten voor stedelijke ondernemingen op het Port Business Park naast het TIR, herinrichting van het Maximiliaanpark …), dan wel van de privésector (ontwikkelingen in uitvoering op de site van Thurn & Taxis). Analyses van perspective.brussels in het kader van de gezondheidscrisis herbevestigen dat het bouwen van sportvoorzieningen een antwoord biedt op het gebrek aan sportfaciliteiten in de wijken in de kanaalzone en op die manier wordt het gebied tot leven gewekt door een heel ruim publiek aan te trekken. Het is ook de bedoeling om tussen de infrastructuur en de omgeving errond een wisselwerking te creëren. De infrastructuur zal worden opgebouwd in de hoogte en moet een iconisch gebouw voor Brussel en de kanaalzone worden.”

“Voor ons is dit project essentieel omdat de wijk sinds aan aantal jaar in verandering is en we verheugen ons dat we,  samen met het Gewest, het project van de stad op 10 minuten blijven ontwikkelen langs het kanaal. Het idee is dat de bewoners kunnen genieten van collectieve voorzieningen om zich te kunnen ontplooien in hun wijk. Woningen, een school, een crèche, openbaar vervoer en nu ook sportinfrastructuur zullen van deze wijk een bewoonbare en rustige zone maken.”, verheugt Burgemeester Philippe Close zich.

“Deze studie voor de bouw van gewestelijke sportinfrastructuur langs het kanaal toont de bereidheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om te investeren in de Noordwijk. De Stad Brussel is blij met deze nieuwe samenwerking, en is klaar om samen met het Gewest de sportieve noden van de inwoners van de wijk te bestuderen, waaraan dankzij dit ambitieuze Stadsvernieuwingscontract zal worden voldaan.”, aldus eerste schepen en schepen van sport Benoit Hellings. 

Gilles DELFORGE, directeur van de MSI, “bedankt de Gewestregering voor het vertrouwen dat ze de MSI schenkt door deze opdracht aan haar toe te vertrouwen en is blij dat “de MSI hier eens te meer haar rol mag vervullen van vormgever van de territoriale ontwikkeling van Brussel, die de leiding heeft over grootschalige stadsinrichtingsprojecten en instaat voor de verwezenlijking van openbare voorzieningen met een gewestelijke uitstraling. Deze sportvoorziening toont andermaal de veelzijdigheid van de MSI die reeds projecten coördineert voor de creatie van woningen en voorzieningen voor uiteenlopende bestemmingen als cultuur, de media, de academische wereld, de hulpdiensten … Zoals iedere keer past de MSI haar werkmethode aan de specifieke context van het project aan om het optreden van de verschillende betrokken partners optimaal te coördineren. Zo zal in het kader van dit project de MSI, die optreedt als gedelegeerd opdrachtgever voor rekening van het Gewest, samenwerken met de Stad Brussel (die na de bouw van de infrastructuur in zal staan voor het beheer ervan) en Urban.brussels (die belast is met de stadsvernieuwingscontracten). Bovendien heeft de MSI in nauw overleg met deze twee partners en de Bouwmeester van het Gewest en de cel Sport van perspective.brussels het bestek opgemaakt dat deze donderdag door de Regering is goedgekeurd. ”