centre 1030

Opening van een nieuw opvangcentrum voor dakloze gezinnen in Schaarbeek

persbericht

18 januari 2023

Op initiatief van Minister-President Rudi Vervoort heeft de Brusselse Regering – via de Directie Facilities van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) een voormalig politiecommissariaat grondig gerenoveerd en verbouwd tot een nieuw gewestelijk opvangcentrum voor dakloze gezinnen. Het gaat om een gebouw van bijna 2.500m2 in Schaarbeek dat de efficiëntie van de bestaande opvangvoorzieningen voor kwetsbare gezinnen die in het Gewest leven aanzienlijk zal vergroten. De ingrijpende werken die daarvoor nodig waren, gingen van start in maart 2021 en duurden tot oktober 2022. Hieraan was een kost van 4,9 miljoen euro verbonden.

Het project is mogelijk gemaakt door de uitstekende samenwerking tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Directie Facilities van de GOB), de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GCC), Samusocial en de Gemeente Schaarbeek via haar OCMW.

Eén van de sterke punten van dit opvangcentrum dat in het noordwesten van het gewest ligt is dat het vlak bij de voornaamste verkeersassen ligt en daardoor zowel voor de doelgroep zelf als voor de maatschappelijke werkers die hen begeleiden goed bereikbaar is.

Het gebouw beschikt voortaan over 28 kamers met 1 tot 4 plaatsen, waardoor het een totale verblijfscapaciteit van 89 personen heeft van  89.

Het gebouw was in slechte staat en werd al verscheidene keren ingezet voor een tijdelijk gebruik zodat een zware renovatie zich ondertussen opdrong om de verhuizing van het personeel van Samusocial en de bewoners die tijdelijk waren ondergebracht in het gebouw Gulledelle in Sint-Lambrechts-Woluwe mogelijk te maken. Nu het zover is, kan Samusocial zijn publiek voortaan een kwalitatief hoogstaande zorg- en dienstverlening bieden in een splinternieuw gebouw met talrijke faciliteiten. 

Volgende ingrepen zijn in het gebouw gebeurd:

  1. De plaatsing van sanitair (19 douches en 15 toiletten);
  2. Een keuken met een grote refter;
  3. Een bibliotheek/spelotheek;
  4. Een wasruimte;
  5. Een lokaal voor kinderwagens;
  6. Twee polyvalente zalen;
  7. Een ziekenboeg;
  8. Een onthaal waar het publiek kan worden opgevangen;
  9. Meerdere kantoorruimten.  

Daarnaast werd bij de werken ook aandacht besteed aan de verbetering van de energieprestaties van het gebouw, met onder meer de installatie van een nieuw verwarmings-, verluchtings- en airconditioningsysteem, een volledig nieuwe elektrische installatie en LED-verlichting.

Na de inhuldiging van het Poincarégebouw in juni vorig jaar sluit ook dit renovatieproject aan bij het globale, proactieve beleid van het Brussels Gewest om de infrastructuur van zijn opvang- en hulpvoorzieningen voor de burgers met de minste weerbaarheid te moderniseren en te verbeteren. Tegelijkertijd past het ook bij de ambitie van de GGC om de opgevangen personen en gezinnen de klok rond op een kwalitatieve manier te kunnen begeleiden.

Minister-President Rudi Vervoort is bijzonder verheugd over het resultaat: “Met deze inhuldiging toont het Brussels Gewest eens te meer haar engagement om de teams van Samusocial te ondersteunen om een kwetsbaar en precair publiek in goede omstandigheden op te vangen.  Dit nieuwe centrum spitst zich eveneens toe op de behoeften van gezinnen en vrouwen die het slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld, waarmee het gezien de humanitaire crisis die wij sinds een aantal jaren doormaken, meer dan welkom is. Al hopen wij uiteraard dat dit soort structuren op een dag overbodig zullen zijn.”

Voor Alain Maron, Brussels Minister van Welzijn: “De officiële opening van dit nieuwe centrum van Samusocial is een concrete illustratie van 3 aandachtspunten: 1. het belang om te beschikken over kwaliteitsinfrastructuur op menselijke maat, 2. de speciale aandacht voor dakloze gezinnen (vooral gezinnen met zeer jonge kinderen) en 3. begeleiding de klok rond, waardoor elke volwassene en elk kind individueel begeleid kunnen worden (naar school gaan, administratieve zaken op orde brengen en een duurzame oplossing vinden bij het verlaten van het centrum). Ik prijs de kwaliteit van het werk van New Samusocial, waarbij dagelijks de meest kwetsbare personen begeleid worden.”

Cécile Jodogne, burgemeester van Schaarbeek: “Als burgemeester en als vrouw ben ik blij met de installatie van dit nieuwe centrum van Samusocial voor gezinnen in Schaarbeek. Het zal ons in staat stellen vrouwen in kwetsbare situaties te begeleiden op hun weg naar herwinning van hun autonomie.  Ik geloof dat dit de eerste stap zal zijn naar een nieuw leven voor hen en hun kinderen. Het is belangrijk dat alle betrokken actoren initiatieven als deze steunen, want er staat veel op het spel, vooral nu onze regio geconfronteerd wordt met een opvangcrisis. Het Samusocial-team kan altijd rekenen op de gemeente Schaarbeek en de politie.”

“De opening van het nieuwe gezinscentrum in Schaarbeek past in het proces dat Samusocial bijna vier jaar geleden in gang heeft gezet om de kwaliteit van de opvang te verbeteren. De beperkte verblijfscapaciteit van het centrum (89 plaatsen) getuigt van onze ambitie om te werken met structuren op mensenmaat. De ruimten zijn ontworpen om gezinnen met kinderen opvang te bieden die zo goed als mogelijk aan hun noden is aangepast: een peuterspeelzaal, een huiswerklokaal met bibliotheek, een ziekenboeg en een sociale permanentie. Wij willen een veilige opvang kunnen bieden om zoveel mogelijk te voorkomen dat een gezin naar de noodopvang moet, maar ook om een aangepaste en zo doeltreffend mogelijke begeleiding te verzorgen naar oplossingen om weg te raken van de straat. Dit is één van onze fundamentele doelstellingen nu het aantal dakloze gezinnen blijft toenemen.” Sébastien Roy, Algemeen Directeur van Samusocial.