De toekomst van Magasin 4 is verzekerd!

persbericht

3 juli 2018

Magasin 4 is de Brusselse tempel van de punkrock-cultuur, die in heel België ruime faam geniet. Deze cultlocatie mocht niet zomaar uit het Brusselse landschap verdwijnen.
 
Binnen de context van het Stadsvernieuwingscontract nr. 1, Citroën – Vergote, heeft het Brussels Gewest dan ook gezorgd voor een gebouw vlak naast het geplande Becopark waar de activiteitenwaaier van Magasin 4 een definitief onderkomen zal vinden. Ze kunnen op de nieuwe locatie terecht vanaf 2023.
 
Voor ons, Brusselse beleidsmakers is dit uitstekend cultuurnieuws. Magasin 4 kent een groot succes en voor het Brussels Gewest heeft dit soort initiatieven met alternatieve muziek onmiskenbaar een plaats in het culturele landschap. Daarom was het voor ons essentieel dat we voor Magasin 4 een permanente thuis vonden, maar dat de activiteiten in afwachting van het definitieve project ondertussen ook verdergaan op een tijdelijke locatie waarin alle betrokken instanties zich kunnen vinden”, aldus een tevreden Minister-President Rudi Vervoort.
 
In afwachting van de werken hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Stad Brussel, de Haven van Brussel en de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) een tijdelijke oplossing gevonden: Magasin 4 krijgt een voorlopig onderkomen in het TIR (het groot logistiek gebouw van de Haven van Brussel) in de Pakhuisstraat.
 
De Brusselse parken hebben een multifunctionele roeping waarvan cultuur een van de functies is. In het kader van de aanleg van het recreatiepark van de Materialenkaai – een project dat in het meerderheidsakkoord van het begin van de legislatuur ingeschreven is – kon er dankzij een constructieve dialoog tussen het Gewest en de Stad een oplossing gevonden worden voor de nieuwe ligging van het Magasin 4”, aldus minister Céline Fremault.
 
Burgemeester van de Stad Brussel, Philippe Close ziet het zo: “Stad en Gewest hebben samen hard gewerkt om met Magasin 4 een toonaangevende alternatieve cultuurplek te behouden. Een stad die zich respecteert, maakt ook plaats voor outsiders die zich bewust van massacultuur onthouden. ‘Chapeau’ voor de teams van Magasin 4 omdat ze er telkens weer in slagen Brussel in beweging te brengen!”.
 
Meer info?
Jo DE WITTEWoordvoerder (NL)
Lidia GERVASI Woordvoerster (FR)