cp-réaction-arrestation

Het Gewest richt “Brussel Preventie en Veiligheid”, Instelling voor Openbaar Nut (ION), op.

persbericht

12 februari 2015

De Brusselse Regering bekrachtigt in tweede lezing de ordonnantie die voorziet in de oprichting van  de instelling “Brussel Preventie & Veiligheid”.

De dienst komt rechtstreeks onder het gezag van de Minister-President en moet op korte termijn uitgroeien tot het referentiepunt voor preventie en veiligheid in het Brussels Gewest. De instelling komt dus centraal te staan in de coördinatie van de preventie- en politiediensten als transversaal beleidsinstrument.

De missies van de ION zijn:

        een coördinerende rol bij de uitwerking van het gewestelijk veiligheidsplan

         de toekenning van subsidies voor preventie aan de gemeenten

         de toewijzing van de middelen van het Fonds Europese Toppen

Er is een personeelsplan opgesteld dat op zeer korte termijn ten uitvoer zal worden gebracht zodat de dienst ten volle operationeel kan zijn vanaf juli 2015, gebouwd rond de reeds bestaande diensten zoals het Observatorium voor Preventie en Veiligheid.

De middelen die voor de dienst worden vrijgemaakt, zijn al in 2015 beschikbaar en worden aangepast aan de werkingsbehoeften vanaf 2016. In weerwil van de negatieve houding van de oppositie ten opzichte van de Regering bij het grote veiligheidsdebat in het Parlement vorige vrijdag, lichtte de Minister-President op de Ministerraad een consequente ambitie toe in termen van menselijke en budgettaire middelen om deze nieuwe bevoegdheden een efficiënte invulling te geven.

Naast de middelen voor de instelling van openbaar nut waarin bestaande diensten en nieuwe deskundigheid worden samengebracht, is jaarlijks ook ruim 20 miljoen euro voorbehouden voor het Brussels Preventie- en Buurtplan, dat ondersteuning biedt aan het veiligheidsbeleid in de gemeenten”, verklaarde Rudi Vervoort na afloop van de Ministerraad.

_____

Plus d’infos ?

Meer info?